Pilgrimsvandring Walk for future

Följ med 7 oktober och vandra för en grönare framtid. Anmäl dig senast 4 oktober.

Ta på dig dina bästa kängor och packa ner matsäcken, nu är det dags för pilgrimsvandring för en grönare framtid! Pilgrim’s Walk for Future är Nordens största vandrande folkrörelse för klimaträttvisa, biologisk mångfald och fred. Följ med och vandra du också. Anmäl dig senast 4 oktober till Sara Wrige, sara.wrige@svenskakyrkan.se 

När, var, hur? 📅


När: Lördag den 7 oktober kl 10.
Var: Start från Nylöse kyrka.
Vart ska vi: Lärjeåns kök och trädgårdar.
Hur lång är sträckan: 13 km.
Vandringstid: ca 3 timmar.
Total tid: ca 4,5 timmar.
Underlag: Asfalt, grus, stig och trapp.

 

Anmäl dig till: