Foto: Kristin Lidell/IKON

Är du den nya kyrkomusikern i Göteborg -Bergsjön, Gunnared, Hammarkullen och Hjällbo?

Nu behövs en 100 % kyrkomusiker till nordöstra Göteborg. Ett pastorat som är angeläget och modigt, öppet och lyhört för Gud och vår samtid. Vänd mot Guds framtid i hopp och förväntan. Det kanske passar dig perfekt!? Sök och ta reda på mer!

Nylöse pastorat består idag av Angereds, Bergsjöns, Kortedalas och Nylöse församlingar i en spännande och expansiv del av Göteborg. I området bor över 100 000 invånare i en dynamisk mångfald av människor och miljöer. Här finns landsbygd och nya framväxande bostäder samt miljonprogramsområden. Här bor och lever människor från jordens alla hörn varav en hög andel är unga människor och småbarnsfamiljer.  
 
Pastoratets färska församlingsinstruktion skriver i sin vision:  
Vi vill vara en kyrka som är  
• angelägen och modig  
• öppen och lyhörd för Gud och vår samtid  
• vänd mot Guds framtid i hopp och förväntan.  
 
Vi väljer att utifrån församlingsinstruktionen se framtiden med tillförsikt mitt i de stora utmaningar vi står i -  krympande medlemstal och ekonomi är några.  
För att kunna möta utmaningarna har vi delat in pastoratet i två olika arbetsområden med varsin pastoral chef.  

Arbetslag Nord arbetar kring kyrkorna i Bergsjön, Gunnared, Hammarkullen och Hjällbo är miljonprogramsområden, med låg kyrkotillhörighet, men mycket liv i flera av kyrkorna. Här finns mångkultur, interreligiöst och ekumeniskt arbete, på flera håll ett livligt gudstjänstliv, samt stora diakonala behov.

Mycket av våra erfarenheter och metoder delar vi i nätverket ”Framtiden bor hos oss”, där vi också lär oss och inspireras av andra. Arbetet i Hammarkullen drivs i samarbete med Equmeniakyrkan. I Gunnareds kyrka finns också vår förskola med 45 barn och 10 personal under ledning av rektor. 
 
Du kommer att vara en av musikerna i arbetslag Nord. Det består av ca 25 personer som har sina arbetsplatser och arbetsuppgifter på flera olika platser inom  området. Tjänsten relaterar till mer än en plats men har i nuläget sin tyngdpunkt i Gunnareds kyrka, Angereds centrum, med det utvecklingsarbete som ska påbörjas där. Gunnareds kyrka relaterar också till områdena Lövgärdet, Gårdsten och Rannebergen. Arbetet här bygger mycket på nätverkande med andra aktörer och religiösa sammanhang och där har musiken en viktig mycket funktion. 
 
Du kommer att få arbeta med gudstjänst och kyrkliga handlingar, men också verksamhetsutveckling och vara med i ett spännande skede där mycket av gamla strukturer behöver ses över och förändras tillsammans med arbetslag och chef. Vi formar framtidens kyrka i ett område präglat av kulturell och religiös mångfald och vi ser att musiken spelar en viktig roll i mötet mellan olika traditioner och människor med vitt skilda levnadsvillkor. 
 
Viktiga frågor för arbetet framåt är idealitet, arbete med integration och social utsatthet. Barnens livsvillkor och plats i kyrkans liv är en prioriterad fråga i hela pastoratet. I Gunnareds kyrka finns utöver vår förskola också vuxenundervisning genom projektet Envis och verksamheten “Tillsammans”, som är verksamhet för personer med intellektuella funktionsvariationer. I samtliga dessa sammanhang spelar musik en viktig roll för språkinlärning, gemenskap och välmående. 
 

Dina arbetsuppgifter är att

 • Leda musiken vid mässor och gudstjänster, samt vid andakter under veckan och kyrkliga handlingar.  
 • Utveckla mötesplatser för social samvaro, lärande och gemenskap genom musiken.
 • Samverka med verksamheter i våra egna kyrkor men också utomstående verksamheter 

Vi söker dig som

 • Har organist-, kantorsutbildning eller motsvarande. 
 • Har god förankring i Svenska kyrkans tro, traditioner och gudstjänstliv. 
 • Spelar orgel och piano och leder församlingssången i gudstjänsten. 
 • Har ett pedagogiskt och diakonalt förhållningssätt. 
 • Är intresserad av att arbeta med människor med varierande tro, kultur och språk. 
 • Har en nyfikenhet inför att hitta nya former av musik i kyrka och gudstjänst. 
 • Har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, behärskar digital teknik för bland annat arbete i Microsoft Office, tidrapportering och videomöten.
 • Är medlem och delar Svenska kyrkans värdegrund 

Meriterande för tjänsten är

 • Erfarenhet av arbete som kyrkomusiker.
 • Körkort
 • En bred kompetens inom och/eller intresse för olika musiktraditioner.  
 • Erfarenhet av kulturmöte, religionsdialog och mångfaldsfrågor.  

Fackliga FÖRETRÄDARE

Stefan Lindblom stefan.lindblom@kmr.se
Tel:0722-473160

Tillträde

1/1 2022 eller enligt överenskommelse. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den november 21 november 2021.
Rekrytering sker löpande. Ansök här genom rekryteringsverktyget Varbi:

Kontakt: