Anmälningsformulär

Välkommen att fylla i uppgifterna i formuläret för att anmäla dig till en grupp eller verksamhet. Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen.

De personuppgifter du lämnar i formuläret ovan såsom namn, e-postadress, personnummer, specialkost behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter används dels för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som deltagare, och dels i de fall församlingen och pastoratet samverkar med folkhögskolor och studieförbund. Då utlämnas nödvändiga personuppgifter till dem. De i sin tur lämnar personuppgifter vidare till de myndigheter som kräver dessa eftersom personuppgifterna utgör underlag för statsbidrag som finansierar merparten av deras verksamheter. Läs mer om personuppgiftsbehandling på www.svenskakyrkan.se/nylose-pastorat/personuppgifter