Foto: Magnus Aronson

Konfirmation

Konfirmation handlar om Gud, livet och det ungdomar tycker är viktigt. På respektive församlings hemsida finns information om vilka grupper som erbjuds läsåret 2020/2021.

Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

I början av året kommer information om kommande läsning men redan nu går det utmärkt att höra av sig till konfirmandledare för frågor.

Kontaktperson konfa Angereds församling: Agneta Ljungqvist.
E-post: agneta.ljungqvist@svenskakyrkan.se

Kontaktperson konfa Bergsjöns och Kortedala församlingar: Erik Boström.
E-post: erik.f.bostrom@svenskakyrkan.se

Kontaktperson konfa Nylöse församling: Jerker Larsson.
E-post: jerker.larsson@svenskakyrkan.se

Här kan du även läsa mer om konfirmation generellt (svenskakyrkan.se)