Foto: Alex Giacomini/IKON

Konfirmation 2020/21

Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Läs mer här och anmäl dig till Helg-och sommargruppen senast 30 september!

Konfirmationstiden handlar om livet, kyrkan, kristen tro och hur dessa hänger ihop. Vi utforskar detta genom lek, samtal, undervisning, kreativa övningar och gudstjänst. Inga frågor och funderingar är konstiga eller fel, utan här kan man få chans att prata om allt mellan himmel och jord. Vi hoppas att du vill följa med på konfirmationsäventyr med vår grupp Helg- och sommarkonfa:

Helg- och sommargrupp

Vi träffas ungefär en söndag i månaden och åker på två läger tillsammans. Under sommarlovet träffas vi sedan under tre veckor.

Inskrivning:

11/10 

Träffar:

Cirka en söndag/månad

Läger 1: 5-7/3 2021 på Åh Stiftsgård

Läger 2: 20-24/6 på Åh Stiftsgård

Sommarträffar: 28/6-2/7

Konfirmation:

4/7

Kontakta mig om du har frågor!

Kim Sörli

Kim Sörli

Nylöse församling

Präst

Kontakta mig om du har frågor!

Jerker Larsson

Jerker Larsson

Nylöse församling

Församlingspedadog