Böner och ljus

Skriv din bön, tänd ett ljus eller gör både och genom din mobil, läsplatta eller dator i Nylöse församling.

Välkommen till Svenska kyrkans bönewebb!

Gud finns alltid nära oss alla, Gud lyssnar och håller om, Gud stöttar och utmanar. Vi människor behöver formulera vår glädje, vår oro och våra rädslor. Vi behöver få lämna över vår maktlöshet till den som är större än allt vi kan tänka. Vi behöver få jubla och rikta vår tacksamhet och glädje till Gud. Bön förändrar och fördjupar, bön gör något med oss. Med hjälp av Svenska kyrkans bönewebb kan vi göra våra böner synliga, både för oss själva och för andra. Vi kan dela varandras glädjeämnen och sorger och vi kan stämma in i böner från många olika människor på många olika håll. Bönewebben visar oss en gemenskap av bedjande, sköra, innerliga, glada, rädda, oroliga, lyckliga människor. Det är gott att kunna vara tillsammans även på detta sätt.

Skriv din bön, tänd ett ljus eller gör både ock genom din mobil, läsplatta eller dator.

Alla kan ta del av bönen när den blivit publicerad bönewebben. Du kan också sprida den till andra genom sociala medier. Svenska kyrkan är tacksam över och varsam inför rätten att i andra sammanhang använda ett urval av de böner som publiceras på denna webbplats.

Bönewebben ägs och förvaltas av Trossamfundet Svenska kyrkan. Läs mer om Svenska kyrkan på www.svenskakyrkan.se.

Om du har några frågor om hur den här webbplatsen fungerar kan du mejla webbgruppen på kyrkokansliet i Uppsala eller ringa Svenska kyrkans kanslistöd på 010-18 19 200.