Foto: Gustaf Hellsing

Begravning

Att mista en anhörig är något av det svåraste i livet. I kyrkan kan man få hjälp och stöd i sorgen.

Att mista en anhörig är något av det svåraste i livet. I kyrkan kan man få hjälp och stöd i sorgen. Vi vill gärna hjälpa dig att få en så fin och värdig begravning som möjligt för den avlidna. Trots att en begravning kan vara smärtsam vill vi att det ska bli ett fint minne och en hjälp för dig i sorgen.

En begravning kan äga rum i en kyrka eller i kapell. Varje församling har vissa dagar och tider som kan bokas. Förutsatt att den avlidne är medlem i Svenska kyrkan kostar en begravningsgudstjänst inget utan församlingen ser till att det finns präst, musiker och vaktmästare på plats. Det vanligaste är att man kontaktar en begravningsbyrå men mycket kan du ordna själv. Inför begravningen tar prästen kontakt med anhöriga för samtal. Under samtalet talar man om den dödes liv, sorgen och begravningsgudstjänsten. Tänk gärna igenom före samtalet vad ni vill att prästen ska säga om den döde vid begravningen. Tag gärna med ett foto till samtalet. Vid samtalet talar man också om övriga önskemål, exempelvis psalmer, sånger, dikter etc. Man kan välja att delta vid själaringning - det rings i kyrkklockorna en bestämd dag och tid för den som har dött - och tacksägelse - namnet blir uppläst i kyrkan under en gudstjänst tillsammans med ljuständning och förbön. Prästen kan också vara med vid urnnedsättning.

I Göteborg sköter Göteborgs kyrkogårdsförvaltning om gravplatser och kyrkogårdar.De kan bland annat svara på frågor om olika gravplatser, kremering, gravsättning, gravrätt, gravvård och övriga frågor om man själv vill ordna allt med begravningen.

Expedition för bokning av dop, vigsel, begravning och frågor

Expeditionen för Angereds, Bergsjöns, Kortedala och Nylöse församlingar som ingår i Nylöse pastorat är gemensam och finns i Hjällbo kyrka. När du klickar här kommer du till Nylöse pastorat.

Bårtäcke att låna i Gunnareds kyrka:

Bårtäcke att låna i Angereds och Bergums kyrkor: