Foto: Madelen Zander /Ikon

Är du diakonen som vill jobba i norra arbetslaget ?

En spännande tjänst i ett pastorat som är angeläget och modigt, öppet och lyhört för Gud och vår samtid. Vänd mot Guds framtid i hopp och förväntan. Det här är kanske något för dig! Sök och ta reda på mer!

Nylöse pastorat består idag av Angereds, Bergsjöns, Kortedalas och Nylöse församlingar i en spännande och expansiv del av Göteborg. I området bor över 100 000 invånare i en dynamisk mångfald av människor och miljöer. Här finns landsbygd och nya framväxande bostäder samt miljonprogramsområden. Här bor och lever människor från jordens alla hörn varav en hög andel är unga människor och småbarnsfamiljer. 

 

Pastoratets färska församlingsinstruktion skriver i sin vision:

Vi vill vara en kyrka som är 

• angelägen och modig 

• öppen och lyhörd för Gud och vår samtid 

• vänd mot Guds framtid i hopp och förväntan. 

 

Vi väljer att utifrån församlingsinstruktionen se framtiden med tillförsikt och har delat in pastoratet i två olika arbetsområden med varsin pastoral chef.  Detta gör vi trots stora utmaningar hos oss där krympande medlemstal och ekonomi är några.

 

Det norra arbetsområdet kring kyrkorna i Bergsjön, Gunnared, Hammarkullen och Hjällbo är miljonprogramsområden, med låg kyrkotillhörighet, men mycket liv i flera av kyrkorna. Här finns mångkultur, interreligiöst och ekumeniskt arbete, på flera håll ett livligt gudstjänstliv, samt stora diakonala behov. Mycket av våra erfarenheter och metoder delar vi i nätverket ”Framtiden bor hos oss”, där vi också lär oss och inspireras av andra. Arbetet i Hammarkullen drivs i samarbete med Equmeniakyrkan. I Gunnareds kyrka finns också vår förskola med 45 barn och 8 personal under ledning av rektor. 

 

Du kommer att var en av diakonerna i arbetslag Nord. Det består av ca 25 personer, i olika professioner, som har sina arbetsplatser och uppgifter på flera olika platser inom det beskrivna området. Tjänsten har i nuläget sin tyngdpunkt i Bergsjöns kyrka, med det omfattande diakonala arbete som finns där. Arbetet bygger mycket på samverkan med andra aktörer, framför allt när det gäller diakonalt arbete inriktat på matfattigdom och integration. Några av våra samarbetspartners är Erikshjälpen, Stadsmissionen, Rosengrenska Stiftelsen och Helsjöns folkhögskola. I tjänsten ingår också delaktighet i gudstjänstlivet på olika sätt.

 

Du kommer också att få arbeta med verksamhetsutveckling och vara med i ett spännande skede där mycket av gamla strukturer behöver ses över och förändras tillsammans med arbetslag och chef. Vi fortsätter att forma framtidens kyrka i ett område präglat av kulturell och religiös mångfald, och i det blir den här tjänsten en viktig pusselbit.

Viktiga frågor för arbetet framåt är idealitet, arbete med matfattigdom, integration och social utsatthet. Barnens livsvillkor och plats i kyrkans liv är en prioriterad fråga i hela pastoratet. 

Kvalifikationer

 • Du är vigd diakon i Svenska kyrkans ordning.
 • Du har flerårig erfarenhet som diakon
 • Du har en tydlig idé om kyrkans mission i vår tid.
 • Du är intresserad av att jobba med kulturmöten, ekumenik och interreligiöst arbete.
 • Du ser vikten av idealitet och församlingsbygge lokalt.
 • Du arbetar gärna för att stärka barn och vuxna i social utsatthet.
 • Du kan arbeta såväl självständigt som i team.
 • Du behärskar digital teknik såsom videomöten, bokning och rapportering.
 • Du har erfarenhet av att jobba med verksamhetsplanering.
   

Personliga egenskaper

 • Du är strukturerad och problemlösande.
 • Du är relationell och empatisk.
 • Du är energisk och flexibel.
   

Meriterande för tjänsten

 • Körkort
 • Ytterligare språkkunskaper
 • Erfarenhet från arbete i multikulturell miljö
 • Erfarenhet från arbete med social utsatthet

 

Arbetstider och omfattning Tills vidare 100 %.

Ersättning Månadslön

Körkort erfordras

Facklig företrädare

Facklig företrädare Ib Pihlblad, Kyrk A, 0703-06 66 44 och Carina Widell ,Vision, 031-7316856

TILLTRÄDE

1/1 2022 eller enligt överenskommelse. 

ANSÖKAN

Välkommen med din ansökan Sista ansökningsdag 5 december. Rekrytering sker löpande. Ansök genom att skicka personligt brev och CV till nylose.pastorat@svenskakyrkan.se 

Kontakt: