Mariakyrkan i Hammarkullen

Av arbetsmiljöskäl flyttas i mars personalen till lokaler i Hjällbo men Svenska kyrkan ämnar finnas kvar i Hammarkullen. Här följer information och förtydligande med anledning av flera artiklar i press.

Nuläget juni maj/juni
Betlehemskyrkan och Nylöse pastorat är överens om att skriva en avsiktsförklaring som syftar till en ny hyresperiod, det beslöt kyrkorådet 25/5. Avsiktsförklaringen ska innehålla tydliga förbehåll om att villkoret för att Nylöse pastorat kan ingå ett hyresavtal igen är att bygganden blir noggrant och fackmannamässigt sanerad och resulterar i en fullgod arbetsmiljö. Vi måste också ha möjlighet att aktivt delta i projektering och därefter följande process. Tidplanen för detta är ännu inte känd.


Nuläget 2020-05-08

Betlehemskyrkan, hyresvärden, hade erbjudet Kyrkorådet ett nytt hyresavtal med högre hyra och längre avtalstid för att sanera Mariakyrkan. Detta tackade Kyrkorådet nej till. Kyrkorådet uppdrog istället till Kh Maria att fortsätta samtalet om lokalen och samarbetet. Mer information kommer när sådan finns att ge.

Med anledning av rubriken i GP (Svenska kyrkan överger Hammarkullen – "slår hårt": Göteborgs-Posten  webb 20-02-29 och Svenska kyrkan tvingas lämna Hammarkullen GP tryckt tidning 20-03-01)
så är det på sin plats att tydliggöra vad Kyrkoordningens andra avdelning skriver: Svenska kyrkan har en rikstäckande indelning i territoriella församlingar som pastorala områden. Församlingen är samtidigt en gemenskap av de människor som tillhör Svenska kyrkan och är bosatta inom församlingens område. 

Vidare skriver kyrkoordningen i 2 kap §1 : Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen. Detta innebär att församlingen/pastoratet har ett ansvar för den kyrkliga verksamheten i Hammarkullen, oaktat lokalfrågan. 

Mariakyrkan i Hammarkullen är ett fint exempel på en kyrka som verkligen fungerar och bidrar i lokalsamhället, det är det många som vittnar om.

Därför var det med sorg vi konstaterade grava fukt- och mögelproblem i byggnaden. Under en längre tid så har utredning pågått gällande omfattning på dessa problem och strax innan jul så kom den slutgiltiga rapporten.

I Mariakyrkan bedrivs arbetet som samarbetskyrka med två ”moderförsamlingar” – Betlehemskyrkan och Svenska kyrkan i Angered/Nylöse pastorat. Verksamheten regleras genom ett samarbetsavtal men det finns också ett hyreskontrakt där Betlehemskyrkan som äger lokalerna är hyresvärd och Svenska kyrkan hyresgäster. I en hyresrelation så ansvarar hyresvärden för att stå för en frisk lokal och när så inte är fallet så ansvarar hyresvärd för sanering, renovering och erbjuda annan lokal istället. Nu avvaktar vi i Svenska kyrkan besked från hyresvärden om den långsiktiga lösningen för lokalen då stor osäkerhet finns gällande ifall hyresvärden har möjlighet att renovera.

Vidare:

  1. Nylöse pastorat vill finnas kvar i Hammarkullen
    Kyrkorådet och Kyrkoherde Maria Ottensten har tydligt uttryckt viljan och vikten av att finnas kvar i Hammarkullen med verksamhet och arbetar tillsammans med hyresvärden/samarbetspart med hur framtiden för verksamheten skall se ut och i vilka lokaler.
  2. Flytt av personal – arbetsmiljö
    Av arbetsmiljöskäl kommer Nylöse pastorat nu i mars flytta personal från Mariakyrkan i Hammarkullen till den närmast liggande kyrkan som är Hjällbo kyrka. Heltidsförskolan har tidigare flyttat till paviljonger på mark intill Mariakyrkan. Flytten av personal kommer naturligtvis att påverka verksamheten men tyvärr har pastoratet inget val. Under våren avvecklas verksamheten i Mariakyrkan för att istället ske i andra lokaler kortsiktigt.
  3. Letar efter andra lokaler och har funnit en.
    Medarbetare arbetar aktivt med att hitta andra lokaler långsiktigt då det i nuläget är högst osäkert om de befintliga lokalerna kommer att kunna tas i bruk igen. Vårt populära språkcafé där människor från många olika länder får chansen att öva på svenska kommer att i mitten av april flytta till Hammarkullens Folkets hus.

 

Maria Ottensten

Maria Ottensten

Nylöse pastorat

Kyrkoherde

Erik Wagnborg

Erik Wagnborg

Nylöse pastorat

Administrativ chef

Erika Emanuel

Erika Emanuel

Nylöse pastorat

Kommunikatör, KIT-ansvarig