Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Svenska kyrkans stöd vid avancerad sjukvård i hemmet

I den här foldern finns kontaktuppgifter till diakoner och präster i Nylöse pastorat (Angered, Bergsjön, Kortedala och Nylöse) som finns till stöd för inskrivna i ASIH och deras närstående.