Demokrati i kyrkan: Förtroendemanna-organisationen

Svenska kyrkan som organisation vilar på en demokratisk grund. Pastoratets styrande organ väljs direkt av kyrkans medlemmar vid kyrkoval för fyraåriga mandatperioder.

Politisk organisation i Nylöse pastorat
I kyrkovalet röstar du som medlem i någon av pastorates församlingar lokalt på ledamöter till ett pastorats-gemensamt kyrkofullmäktige som i sin tur utser pastoratets kyrkoråd. I pastorates samtliga fyra församlingar finns också församlingsråd.

Församlingsindelningsbeslut

Kyrkofullmäktige beslöt 2020-10-19 att besluta att indela pastoratet i en församling från 2022. För mer bakgrund i ärendet, läs här.

sammanträden 2021:

Kyrkofullmäktige träffas 12 april, 7 juni, 16 september,  och 18 oktober 2021.

sammanträden 2021:

Kyrkorådet träffas 25 januari, 1 mars, 29 mars, 26 april, 24 maj, 30 augusti, 5 oktober, 10 november och 8 december 2021

Svenska kyrkans politiska organisation.
Svenska kyrkan har tre nivåer av beslutande organ som medlemmarna väljer till: Kyrkomöte (högsta beslutande organ), Stift (regionalt) och Församling/Pastorat (lokalt). De som röstar lämnar alltså tre valsedlar på valdagen.

Vem får rösta?
För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgiftersom hämtas ur Kyrkobokföringen 30 dagar innan valdagen. 2017 var det kyrkoval senast. Nuvarande mandatperiod varar 2018 - 2021.

Läs mer om Kyrkovalet.

Förändringsarbetet: 
Fr.o.m. 1 januari 2018 började den nya organistionen av Svenska kyrkan i Göteborg att gälla. En samfällighet delades upp i nio pastorat och två församlingar. Nylöse pastorat är ett av de nio pastoraten.  

Förändringsarbetet leddes lokalt av ett tillfälligt beslutsorgan: Indelningsdelegerade (ID) med arbetsutskott (IDAU) vars uppgift var att förbereda indelningsändringen, samt att företräda det nya pastoratet till dess att ändringen trädde i kraft. 

Här finns IDs och IDAUs protokoll samlade.