Demokrati i kyrkan: Förtroendemannaorganisationen

Svenska kyrkan som organisation vilar på en demokratisk grund. Pastoratets styrande organ väljs direkt av kyrkans medlemmar vid kyrkoval för fyraåriga mandatperioder.

Politisk organisation i Nylöse pastorat
19 september 2021 är det kyrkoval. I kyrkovalet röstar du som medlem i någon av pastoratets församlingar lokalt på ledamöter till ett pastoratsgemensamt kyrkofullmäktige som i sin tur utser pastoratets kyrkoråd samt församlingsråd i pastoratets fyra församlingar..

Vem får rösta?
För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden. Röstlängden baseras på uppgiftersom hämtas ur Kyrkobokföringen 30 dagar innan valdagen.  Läs mer om Kyrkovalet.