Personuppgifter

Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Alla ska känna sig trygga med hur vi hanterar personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.