Pastoratets fyra församlingsråd

Församlingsråd ska finnas i pastorat som har flera församlingar. I Nylöse har vi fyra församlingsråd.

Församlingsråden har en viktig roll, bla. i arbetet med församlingsinstruktioner. 

Råden yttrar sig också  då kyrkofullmäktige fattar beslut som rör församlingen och det har, tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherde, också ansvar för det lokala gudstjänstlivets utformning och utveckling.