Oro

Just nu är många människor oroliga över coronaviruset. Ta del av våra råd om hur du kan hjälpa dig själv när rädslan tar över. En gemensam sida för Angereds, Bergsjöns, Kortedala och Nylöse församlingar (Nylöse pastorat)

Rädsla och oro är en naturlig reaktion vid kriser och katastrofer. I grunden är det positiva reaktioner som hjälper oss att vara försiktiga vid till exempel hot och potentiellt svåra händelser som det pågående coronautbrottet (och sjukdomen COVID-19 som viruset orsakar). Samtidigt kan för mycket oro kännas övermäktig att hantera. Läs mer råd från Röda korset här

Kyrkans SOS
Känns livet svårt? Vill du prata med en medmänniska?
Vi lyssnar på dej! Skriv till SOS-brevlådan eller ring till SOS-telefonen.
På kyrkans SOS

Diakon eller präst
Vill du prata med en präst eller diakon i kyrkan närmas dig kontakta expeditionen så förmedlar de kontakter. 031-731 82 00 eller nylose.pastorat@svenskakyrkan.se

Det är mycket information som ska hanteras just nu. Det är viktigt att tänka långsiktigt i krisen. Skapa dig en strategi för hur du tar emot krisnyheter. Begränsa dina uppdateringar om krisen till exempelvis två gånger om dagen och tänk över dina källor. Glöm inte att koppla av när du är ledig.

På Krisinformation.se finns myndigheternas samlade information.Krisinformation.se

111 77 – råd om sjukvård och hälsa
111 77 på webben, västra götaland
11 77  Vårdguiden om du behöver vård som inte är akut. Du får svar på frågor om sjukdomar och sjukvård samt information om var närmaste vårdcentral finns. Om du använder en telefon som är registrerad i ett annat land än Sverige, ring +46 771 1177 00.

113 13 – information om olyckor och kriser
Ring 113 13 för att få information om större olyckor och kriser i Sverige. Från utlandet eller från utländska mobiltelefoner i Sverige, ring +46 77 33 113 13.

114 14 – Polisen vid icke-akuta händelser
Ring 114 14 för alla ärenden till Polisen som inte är akuta, till exempel för att lämna ett tips eller anmäla ett brott som inte är pågående. Från utlandet eller från utländska mobiltelefoner i Sverige, ring +46 77 114 14 00.

112 – nödsituationer
Ring larmnumret 112 i nödsituationer som till exempel akuta sjukdomstillstånd och pågående brott eller bränder. Du kan också nå flyg-, sjö- och fjällräddning, liksom jourhavande präst och Giftinformationscentralen.