Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Om Svenska kyrkan i Nylöse pastorat

Församlingarna, politik och kontaktuppgifter

Expeditionen för Nylöse pastorat är gemensam för Angereds, Bergsjöns, Nylöse och Kortedala församlingar och ligger i Gunnareds kyrka vid Angereds centrum: