Om Nylöse pastorat

Angereds, Bergsjön, Kortedala och Nylöse församlingar bildar sedan 1 januari 2018 Nylöse pastorat.