Meny

Med anledning av Coronaviruset

Gudstjänster och veckomässor fortsätter att firas och i veckorna är kyrkan öppen för bön och andakt men för att hjälpa till att minska smittspridningen av Coronaviruset och för omsorg av riskgrupperna följer Nylöse pastorat folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör om i verksamheterna. Läs mer.

Nuläget

Uppdaterad 27 mars 2020 kl. 18.00

Nylöse pastorat (Angereds, Bergsjöns, Kortedala och Nylöse församlingar) tar hela tiden del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten och följer de rekommendationer som ges där. För att minska smittspridning av covid-19 och av omsorg för riskgrupper gör vi följande anpassningar i verksamhet tills ny information ges.

Gudstjänster fortsätter att firas

 • Vi firar gudstjänst som vanligt på söndagarna. Är präst sjuk firas en lekmannaledd gudstjänst. Agenda för det finns i varje sakristia.
 • Vi firar veckomässor som vanligt. Är präst sjuk blir det andakt. 
 • På vardagarna är kyrkorna öppna för bön och andakt. (Bergums församlingshem är öppet i stället för kyrkan). Se respektive församlings eller distrikts Facebook för aktuella tider. I samband med att kyrkorna är öppna finns det möjlighet till enskilda samtal och en kopp kaffe. Öppethållande och verksamheter bemannas av personal, inte med volontärer eller praktikanter. 
 • Utdelande av bröd och vin
  Att ta emot enbart bröd vid nattvardsutdelandet är enligt traditionen en fullgod nattvard. Det kallas att ta emot nattvard under en gestalt. Du kan också ta emot nattvardsgåvorna genom att doppa brödet i vinet. Präste kommer att ha särskilda hygienrutiner kring nattvarden.
 • Fridshälsning. Undvik handslag i samband med fridshälsningen. Istället kan man hälsa med lyfta högerhand eller lägga handen på hjärtat.
 • Sammankomster upp till 50 personer. Utifrån regeringens beslut, den 27 mars, om att begränsa allmänna sammankomster till 50 personer så kommer vi att i samband med gudstjänst räkna antalet deltagare och stänga dörren när antalet medverkande och besökare uppnår 50 personer.

Verksamhet som är igång

 • Barn- och ungdomsverksamhet: Vi följer skolorna och har barn- och ungdomsverksamhet. Personal får tänka kreativt  kring verksamhet till exmepel att vara utomhus med tanke på att minska risken för smittspridning. Små grupper 10-15 personer.
 • Körer som riktar sig till personer under 70 år.
 • Visa omsorg om enskilda som brukar komma. En viktig arbetsuppgift är att hålla kontakt med dem via telefon.
 • ENVIS i Bergsjöns kyrka har korta undervisningspass i små grupper för att de ska kunna fortsätta studera hemma.
 • Kyrkans förskolor Pärlan i Hammarkullen och Kråkekullen i Gunnared.

Dop, vigslar och begravningar

Du är fortsatt välkommen att boka en tid, men tillsvidare kan du inte boka lokal för samling efteråt. Vi bokar nu också bara ett barn per dopgudstjänst. 

Redan inbokade minnestunder och dopkalas ligger kvar men nya bokas inte in i nuläget.

Inställd verksamhet

För att minska smittspridning och av omsorg för riskgrupper är följande inställt i hela pastoratet:

 • All äldreverksamhet (inkl. körer som riktar sig till äldre).
 • Frukost och lunchserveringar.
 • All mat- och brödutdelning
 • Påskvandringar för skolor.
 • Samlingar av Unga ledare.

UthyrningaR

Redan inbokade uthyrningar får inte använda kök. Nya bokningar görs inte i nuläget.

KOLLEKT

Från och med nu tas kollekt enbart emot med swish. Det gäller tillsvidare. Alltså ingen kontanthantering! Här finns alla swishnummer för kyrkorna i pastoratet.

Om man inte har swish, skänk gärna en gåva till Act Svenska kyrkan. Oro för coronavirusets spridning påverkar Act Svenska kyrkans förmåga att hjälpa människor runt om i världen. Länk till Act Svenska kyrkan - corona

 • Bankgiro 900-1223
 • Plusgiro 90 01 22-3
 • Från utlandet SWIFT/BIC: NDEASESS, IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223
 • Swish 9001223

Folkhälsomyndigheten rekommenderar

 • Stanna hemma när du är sjuk. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du inte gå till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vid förhinder att besöka våra gudstjänster kan du ta del i dem via radio, TV eller internet. Läs mer här. Tänd gärna ett ljus på bönewebben. 
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten minst 30 sekunder före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida
 • Om coronaviruset på olika språk. Sveriges radio

_____________

Gud, du som är nådens och modets Gud,
vi ber om din hjälp i den tid då sjukdomen sprider sig över vår värld och vårt land.
Vi kommer till dig med rädsla,
vilsenhet och bön om kraft,
med vår oro för anhöriga och vänner som bor i utsatta områden.

Särskilt ber vi för alla människor på flykt,
som är 
i svåra situationer och med alltför litet skydd för kropp och hälsa.
Vi ber för alla som arbetar i vården.

I nödens tid, låt våra handlingar var en del av svaret på våra böner.
AMEN

Information om på olika språk

 • Nyheter om coronaviruset på olika språk på Sveriges Radio Länk 
 • Information om Covid 19 från Folkhälsomyndigheten Länk
 • Om god handhyien att ladda ner (skrolla längst ner på sidan) Länk

Information från Svenska kyrkan nationellt: 

Orolig?

Om du är sjuk ska du vända dig till sjukvården. Ring 1177 om du har anledning att tro att du är smittad. Ring 113 13 om du har frågor av allmän art.

Kyrkans jourtjänst
Om du känner oro kan du vända dig till kyrkans präster och diakoner. Du kan också ringa jourhavande präst på 112.

Läs mer här om fler möjligheter till samtal. Länk
.För frågor om Nylöse pastorat ( (Angereds, Bergsjöns, Kortedala och Nylöse församlingar) är du välkommen att höra av dig till Kyrkoherde Maria Ottensten. 

Maria Ottensten

Maria Ottensten

Nylöse Pastorat

Kyrkoherde