Kyrkoråd Nylöse pastorat

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och verkställande organ. Kyrkorådet ansvar bl. a. för organisation och förvaltning i enlighet med bestämmelserna i kyrkoordningens 4:e kapitel https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen

Kyrkorådet har en ordförande och ett antal ledamöter, där kyrkoherden är en av dessa ledamöter. Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, men protokollen finns tillgängliga på expeditionen i Gunnareds kyrka samt här intill. 

Kyrkorådets ärenden bereds av personalutskottet för ärenden om anställda och arbetsmiljö och av arbetsutskottet för övriga ärenden.

Personalutskottet består av:
Carin Gerhard (ordförande), Ylva Sirenius, Dennis Schantz

Arbetsutskottet består av
Dennis Schantz (ordförande), Jörgen Wahlund och Kerstin Stenborg

Arbetsutskottet och personalutskottets sammanträder ca två veckor innan kyrkorådet och ärenden och handlingar som tillsänds KR behöver finnas tillgängliga då för att kunna behandlas på efterföljande möte


Ledamöter i Nylöse pastorats kyrkoråd: 

- Dennis Schantz (S), ordförande
- Carin Gerhard (Posk), 1:e vice ordförande
- Ylva Sirenius (Öka), 2:e vice ordförande
- Maria Bylund (Posk)
- Ellen Mitikka (S)
- Magnus Andersson (S)
- Jörgen Wahlund (Öka)
- Erling Eriksson (Posk)
- Ann Egestål (Fk)
- Maria Ottensten, Kh

Ersättare: 
- Åsa Lundström (S)
- Ulla-Britte Wiedel (Posk)
- Anna-Lena Dancy (Öka)
- Lars Schleeh (S)
- Kerstin Stenborg (Posk)

 

Kyrkorådet kontaktas genom Carolina Büller 031-731 69 23.
E-post: carolina.buller@svenskakyrkan.se eller kyrkoherde Maria Ottensten 031-731 69 25