Gålölägret. Högalids församling, Stockholm
 2020
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkofullmäktige Nylöse pastorat

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Ledamöter och ersättare till kyrkofullmäktige väljs genom kyrkoval var fjärde år.

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, bland annat budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor samt val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråd. Kyrkoordningens bestämmelser https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen om kyrkofullmäktige återfinns i kapitel 3.  

OBS! Längst ner på denna sida finns kungörelser och handlingar.

Kyrkofullmäktiges presidie är ordförande Jörgen Wahlund  (Öka), Erling Eriksson (PosK), 1:e vice ordf och Åsa Lundström (S) 2e vice ordförande.

Kyrkofullmäktige kontaktas genom Carolina Büller. Telefon: 031-731 69 23.
E-post: carolina.buller@svenskakyrkan.se

Ledamöter i pastoratets kyrkofullmäktige: 
Socialdemokraterna:
- Joakim Hagberg
- Dennis Schantz
- Dan Karlberg
- Ellen Mitikka
- Lars Bergman
- Åsa Lundström
- Fernando Claros
-Andreas Sjöö
- Gunvor Karlsson

 Fria liberaler i Svenska kyrkan/FISK:
- Inger Hallin

Frimodig kyrka:
- Ann Egestål
- Ann Runsteen

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan/POSK: 
- Carin Gerhard
- Gunnar Holmquist
- Erling Eriksson
- Maria Bylund
- Ulla-Britt Wiedel
- Ann Törnblom
- Magnus Berntsson
- Peter Mattiasson
- Veijo Piri

Öppen kyrka/ Öka:
- Jörgen Wahlund
- Ulrika Melin Lasson
- Peter Andersson
- Jenny Nilsson
- Anna-Lena Dancy
-Elenor Forssén