Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmation

Konfirmation handlar om Gud, livet och det ungdomar tycker är viktigt. På respektive församlings hemsida finns information om vilka grupper som erbjuds läsåret 2019/2020.

Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

I början av året kommer information om kommande läsning men redan nu går det utmärkt att höra av sig till konfirmandledare för frågor.

Kontaktperson konfa Angereds församling: Sanna Engelbrektsson.
E-post: sanna.engelbrektsson@svenskakyrkan.se

Kontaktperson konfa Bergsjöns församling: Erik Boström.
E-post: erik.f.bostrom@svenskakyrkan.se

Kontaktpersoner konfa Kortedala församling: Amanda Riski och Helena Westfält. E-post: amanda.riski@svenskakyrkan.se och helena.westfalt@svenskakyrkan.se

Kontaktperson konfa Nylöse församling: Jerker Larsson.
E-post: jerker.larsson@svenskakyrkan.se

Här kan du även läsa mer om konfirmation generellt (svenskakyrkan.se)