Förskolor

Förskolan Pärlan och Kråkekullens förskola ligger i Angereds församling. Förskolorna arbetar med läroplanen för förskolan som grund, där betoningen ligger på att barnen ska känna sig trygga, ha roligt, vara delaktiga, utforska och lära sig.