Bergsjöns församlingsråd

Ledamöter: Erling Eriksson, Ulla-Britte Wiedel, Maliza Matovu, Simret Fessahaye Measho

Ersättare i ordning: Ariwinia Pettersson, Gunnar Palmgren