Angereds församlingsråd

Ledamöter: Ylva Sirenius, Peter Andersson, Anna-Lena Dancy, Anders Lasson.

Ersättare i ordning: 1. Anneli Werner, 2. Jenny Lidström, 3. Sigrid Neld             


- Lars Bergman
- Lena Pihlqvist
- Patrik Pettersson

Ersättare: 1. Ylva Sirenius 2. Eva Magnusson 3. Anna-Lena Dancy 4. Roger Viklund