Foto: Jonny Stenback

Upptäckarscouter (Pausad)

Upptäckarscouter är pausad - på grund av de strikta restriktioner som råder i Region Sörmland.

Onsdagar klockan 16.30-18, Oppebykyrkan. Från årskurs 3 till 6.

Här kan du skicka in en intresseanmälan:

Uppgifterna får användas i kyrkans interna system Kyrksam. Uppgifterna tas bort när barnet/ungdomen inte längre deltar i verksamheten.

Barnet får anmälas som medlem i riksorganisationen Scouterna (Nyköpings församling står för avgiften).

Får barnet/ungdomen fotograferas? Fotografierna kan komma att användas på Nyköpings församlings hemsida/Facebook/Instagram eller i informationsblad för församlingens och Oppebykyrkans verksamheter.

Jonny Stenback

Jonny Stenback

Nyköpings församling

Fritidsledare

Helén Andersson

Helén Andersson

Nyköpings församling

Pedagog