Foto: Royne Mercurio Ikon

Retreat

Retreat är en möjlighet för avskildhet och stillhet. Det är ett tillfälle att hinna ifatt sig själv, få tid för reflektion över det som är viktigt i livet och för att lyssna till och vara nära Gud. Anmäl dig gärna till nästa retreat, som är den 11 september klockan 9-18.

I tystnad kommer vi till ro i vårt inre och får möjlighet att ge våra tankar plats.

Dagen inleds med gemensam frukost och senare serveras en enkel lunch samt fika. Under retreaten finns möjlighet till meditation, enskilt samtal med en präst och vi  firar gudstjänst med nattvard. Vi har tillgång till kyrkan, Prostens Pihls gård samt dess vackra trädgård.

Kostnad: 200 kronor. 
Begränsat antal platser. Anmälan senast den 8 september.

För anmälan och mer information, kontakta:

Anne  Bjurström

Anne Bjurström

Nyköpings församling