Foto: Nicklas Olsson

Präst och pedagog

Vi söker nya medarbetare till Nyköpings församling, en präst och en pedagog.

Nyköpings församling tillhör Strängnäs stift och är en församling med drygt 20 000 medlemmar, sju kyrkorum och 85 medarbetare varav ca 50 i församlingsverksamheten. I församlingen arbetar åtta präster och sju pedagoger.

Präst med ansvar för S:t Nicolai kyrka 

I denna tjänst får du utöver traditionella prästuppgifter också ansvaret att driva gudstjänstlivet och andra aktiviteter i vår mest centrala kyrka. Dörren är öppen och många passerar, så här finns möjlighet att bidra till att kyrkan blir en levande del av stadens centrum. Idag firas söndagsgudstjänst i S:t Nicolai kvällstid i formen av en aftonmässa där musiken och predikan har en central plats. Här firas också mässor och gudstjänster på vardagar, där sinnesrogudstjänsten är en del.

Vi söker dig som gillar att vara en del i team och vågar pröva nya former och vägar för att vara en kyrka i centrum och i dialog med omgivande samhälle. Du har lätt att formulera dig på ett sätt som även förstås för den som är ovan vid kyrkans språk. Den vi söker ska kunna arbeta med människor i alla åldrar och tycka det är spännande att arbeta med frivilliga som en aktiv resurs.

I tjänsten ingår tjänstgöring varannan söndag samt en lördag i månaden. Utöver detta förekommer regelbunden tjänstgöring ca en kväll per vecka och något läger per termin.

Pedagog med inriktning ungdomar och konfirmander

I denna tjänst får du möjligheten att tillsammans med sex andra pedagoger och många andra medarbetare och ideella vara den som driver utvecklingen i arbetet kring ungdomar. Församlingen har många konfirmander och flera grupper i gång och vi vill arbeta för att utveckla vårt ungdomsarbete ytterligare. I Nyköping finns dessutom ett aktivt nätverk av olika aktörer som tillsammans vill arbeta för ungdomarnas bästa. Du får också förvalta och utveckla det arbete vi har i mötet med församlingen skolor och mycket annat spännande.

Vi söker dig som har ditt hjärta i arbetet med ungdomar och vill se dem växa som personer och i sin tro. Därför vill vi att du själv har en trygg förankring i Svenska kyrkan och ett språk för din tro. Du gillar att jobba i team och tycker om att arbeta i projektform. Du har erfarenhet av konfirmandarbete, är utbildad församlingspedagog eller har motsvarande utbildning och erfarenhet.

I tjänsten ingår ca två vardagskvällar per vecka, regelbunden helgtjänstgöring, både på hemmaplan och i form av lägervistelser.

Välkommen med din ansökan senast 12 februari till nykoping.ansokan@svenskakyrkan.se. Skriv in vilken tjänst din ansökan gäller i ämnesraden och på din ansökan.