Meny

Parklek

Sommartid har vi Parklek för barn 0-6 år i vuxens sällskap i lekparken mellan Oppebykyrkan och Släbroskolan. Ingen föranmälan.

Oppebykyrkans personal tar med leksaker och bullfika.

Fri lek och sångstund på filtar i gräset.

I kalendariet finns aktuella datum.

För mer information, kontakta:

Evelina Daleskog

Evelina Daleskog

Nyköpings församling

Helén Andersson

Helén Andersson

Nyköpings församling