Meny

Nyköpings församling belönad för sitt miljöarbete

Klimatkrisen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Det tar Nyköpings församling på allvar.

Klimatkrisen väcker oro, ångest, skuld, rädsla, vrede och sorg. Det är lätt att tappa modet. Men i klimatkrisens tid är det viktigt att påminnas om att var och en av oss kan bidra till en positiv förändring.

Nyköpings församling tar klimatkrisen på allvar. Det gör vi med hjälp av Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling. Det är ett redskap som syftar till att ställa om verksamheten så att den bidrar till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor.

- Det känns naturligt och helt självklart att Svenska kyrkan arbetar med hållbarhetsfrågor, att kyrkan på ett kraftfullt sätt aktivt agerar mot ett klimatneutralt samhälle för oss som lever nu och i all evighet, säger Peter Hagenius.

Han är service- och fastighetschef i Nyköpings församling och den som driver församlingens arbete med miljödiplomeringen framåt.

Miljödiplomeringen har tre faser. Nyköpings församling har nu gått igenom den första fasen.

- Vi började med att göra en nulägesbeskrivning av klimatarbetet i församlingen. Efter det satte vi upp delmål och åtgärdsprogram för våra olika verksamheter.

Några delmål har redan uppfyllts, bland annat har Nyköpings församling:

  • bjudit in till och genomfört Världens kurs – en samtalsserie kring hur tro kan vara en drivkraft i arbetet för en bättre värld.
  • fastställt en placeringspolicy, i vilken det bland annat framgår att församlingen inte investerar i företag som ägnar sig åt utvinning av fossila energikällor.
  • fastställt en resepolicy.
  • bytt ut ljuskällor till led samt bytt till närvarostyd belysning i bland annat toaletter.
  • handlat mer närodlat och ekologiskt.
  • informerat all personal om församlingens kemikalieregister.
  • inventerat behov av snittblommor - i syfte att byta ut en del ettåriga blommor till perenner.
  • installerat en laddstolpe samt bytt ut ”vaktmästar-bilen” till en eldriven bil.

Den 15 december 2019 diplomerades Nyköpings församling i samband med en mässa i Svärta kyrka.

- Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg och inspirerar till fortsatt och ännu intensivare miljöarbete, säger Peter Hagenius.

Nu siktar Nyköpings församling in sig på att bli diplomerade i fas två.

- I fas två ska vi nå ännu längre med våra delmål. Vi ska framför allt minska energiåtgången för våra byggnader och på våra kyrkogårdar, berättar Peter Hagenius.

Så står det på diplomet

”För tydlig vilja och ett målmedvetet omställningsarbete ges detta miljödiplom.

Diplomet är en bekräftelse på väl genomförd andlig bearbetning och etisk revision omfattande viktiga områden för Svenska kyrkans verksamhet och drift.

I strävan för en hållbar livsstil och utveckling, andligt, socialt och ekologiskt tilldelas härmed Nyköpings församling Svenska kyrkans miljödiplom.”