Meny

Köp boken om Östra klockstapeln

"Jag ropar ut med frid och fröjd" Så heter boken om återuppbyggnaden av Östra klockstapeln i Nyköping som nu finns till salu.

Sommaren 2017 brann Östra klockstapeln i Nyköping ner. 

Inför återuppbyggnaden tillsatte kyrkoherde Lars Viper en grupp som fick i uppdrag att ta fram förslag på inskriptioner till de tre nya klockorna. Gruppen insåg då att historien kring tidigare kyrkklockor, deras inskriptioner och tidsepokerna då de tillkommit borde finnas med i en dokumentation. 

Boken ”Jag ropar ut med frid och fröjd” växte fram. Den började säljas i samband med invigningen av Östra klockstapeln den 29 september 2019. Nu finns den att köpa för 100 kronor i Kyrkans hus på Västra Storgatan (se öppettider i faktarutan här nedanför) samt vid bokborden i församlingen kyrkor. Även Akademibokhandeln i Nyköping har tagit in boken för försäljning. 

Kontakta församlingsexpeditionen

Telefon: 0155-751 00
E-post: nykoping.pastorsexp@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Kyrkans hus, Västra Storgatan 33, Nyköping
Expeditionens öppettider: Måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10-12, 13-15, onsdag klockan 13-15. Sommartid: 1 juni-21 augusti har expeditionen öppet måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10-12, onsdag klockan 13-15.