Meny

Så gör vid vid gudstjänster

I Nyköpings församling fortsätter vi fira gudstjänster och genomföra kyrkliga handlingar, men med vissa anpassningar.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar fortsätter att genomföras, men med vissa anpassningar.

Vi får inte vara fler än 50 personer - inklusive personalen - i kyrkan.

I kyrkan sprider vi ut oss - för att minska risken för smittspridning.

Vi tar inte på  varandra i samband med fridshälsningen.

I samband med nattvarden delas endast brödet ut till församlingen.

Vi bjuder inte in till kaffe eller lunch efter gudstjänsten.

I kapellet på Nya kyrkogården kommer endast begravningar med mindre sällskap att genomföras. Större kyrkliga begravningar flyttas därifrån till Alla Helgona kyrka, större borgerliga begravningar till Franciscuskapellet. 

Nyköpings församling har pausat en stor del av sin verksamhet. Andra verksamheter ställs om - exempelvis bjuder vi in till parklek i stället för öppen förskola.  

Nyköpings församlings ledningssgrupp träffas löpande och tar beslut kopplade till corona-viruset. Nyheter publiceras löpande här på hemsidan. I kalendariet på hemsidan och i appen Kyrkguiden finns aktuell information om det som församlingen bjuder in till (med reservation för eventuella ändringar).