Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Nyköpings församling Besöksadress: Västra Storgatan 33, 61123 Nyköping Postadress: Box 103, 61123 Nyköping Telefon:+46(155)75100 E-post till Nyköpings församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

”I kyrkan känner man sig alltid välkommen!

Både gemenskap och rofyllda gudstjänster. Det hittar Astrid Björklund och Gunborg Johansson i Nyköpings församling.

DET ÄR TORSDAG eftermiddag och gemenskapsträff för daglediga i Alla Helgona församlingshem. På varje bord står förutom kaffekoppar en kärleksört i en smal vas. Det är nästan fullsatt. Kvinnorna är i överväldigande majoritet.

Husets värdinna Gerd Jansson hälsar välkommen. Prästen Håkan Karlsson inleder med en kort andakt.

– Tack Gud för den här dagen, för nattens vila och nya krafter… Var med oss den här stunden och resten av dagen, ber han.

– Vi är alla skapade till Guds avbild, att visa godhet, omsorg och barmhärtighet mot varandra. Vi är inte färdiga, vi är på väg.

Före dagens program – sång av Alla­helgonakören – är det kaffe. Vi fikar tillsammans med Astrid Björklund och Gunborg Johansson. Båda är stam­gäster och har lärt känna varandra här, men umgås inte utanför gemenskaps­träffarna.

BÅDA ÄR INFLYTTADE Nyköpingsbor. Astrid flyttade hit från Stockholm 2011. Hon gjorde sitt bästa för att lära känna nya människor.

– Jag försökte i flera föreningar, men det fungerade inte förrän jag gick till kyrkan. Här är mer socialt och välkomnande än i de sammanhang jag besökte innan.

– I kyrkan känner man sig välkommen, som att de bryr sig om en.

Huvudskälet till att Astrid kommer hit är just gemenskapen. Hon deltar även i motsvarande träffar i Franciscusgården och S:t Nicolai församlingshem.

– Och på onsdagar brukar vi träffas några stycken och fika i Prosten Pihls gård, berättar Astrid.

Hon är kyrkvärd och hjälper till vid gudstjänsterna i Franciscuskapellet, som ligger nära hennes bostad. När det inte är söndagsgudstjänst där tar sig Astrid till Alla Helgona kyrka.

– Jag tycker om gudstjänsterna för att det är så lugnt, rofyllt och avkopplande. Vid kyrkkaffet efteråt träffar jag folk att prata med, säger Astrid.

Gunborg Johansson flyttade med sin man till Nyköping från Trollhättan år 2000. Hon tycker att Nyköping är en lagom stor stad, men att det gick ganska trögt att lära känna nya människor.

– Min man hade varit kyrkvärd i Troll­hättan. Därför var det naturligt för oss att söka oss till kyrkan, berättar hon.

Gunborg är inte lika flitig kyrkobesökare som Astrid, bland annat har hon då och då åtagande som hundvakt.

– Jag växlar mellan gemenskapsträffar och gudstjänster i S:t Nicolai och Alla Helgona. Det händer också att jag går till Frälsningsarmén, berättar hon.

Hon har en kristen tro sedan många år och jämför sitt och sin mans barndomshem.

– Hemma hos honom läste man högt ur Bibeln. Mina föräldrar, som var bönder, gjorde inte så men de hade absolut en tro.

För Gunborg innebär tron att hon litar på att klara av det som förväntas av henne. Och hon brukar be.

Bakom sig har hon många år inom sjukvården, dels som sjuksköterska, dels som sjukvårdslärare. Hon har sett många människor dö.

– Det syns i ansiktet på döende människor att de får en ro. Det tyder på att det finns något annat som väntar på oss.

Otaliga gånger har hon vakat tillsammans med elever.

– De har ofta kommenterat att smärtfyllda ansikten blir rofyllda, medan personen lever. Jag litar på att vi får hjälp på slutet, säger Gunborg.

HÄR I NYKÖPING berömmer både Astrid och Gunborg kyrkans personal.

– Man känner sig välkommen, som att de bryr sig om en, sammanfattar Astrid, som uppskattar att prästerna vid kyrkkaffet brukar gå omkring och prata med dem som är där.

Karin Reibring