Meny

Bättre möjligheter för anhöriga att närvara vid kremering

Nya kistplatser. Ny teknik. Bättre utrymmen för personalen. Och en glasvägg, som ska förbättra anhörigas möjligheter att närvara vid kremeringen. Under 2017 byggdes krematoriet i Nyköping om och till.

Krematoriet på Nya kyrkogården byggdes 1964. För ett par år sedan konstaterade Nyköpings församling att krematoriet behövde byggas om, bland annat på grund av att antalet kremationer ökat stort - från 650 år 2002 till 850 år 2014. I november 2016 beslutade kyrkofullmäktige att tillsätta 9,6 miljoner kronor för en ombyggnad. 

Arbetet påbörjades sommaren 2017. Under två månader stod krematoriet helt still. Under hela ombyggnadstiden hölls enbart borgerliga begravningsceremonier i det intilliggande kapellet. Alla kyrkliga begravningar hölls i församlingens kyrkor.

– Det har varit rörigt här, men nu har vi fått en mycket bättre arbetsmiljö, säger krematoriemästare Annelie Österman nöjt. 

Hon och hennes kollegor fick ett funktionellt kontor och herrar och damer var sitt omklädningsrum. Krematoriet förseddes med fler kistplatser, en ny reningsanläggning, vattenburen värmeåtervinning och ny styrutrustning. 

– Styrutrustningen bidrar till jämnare förbränning och kapaciteten ökar från fem till sex kremationer per dygn, berättar Bo Klevebrand, samordnare för församlingens fastigheter.

Dessutom byggdes krematoriet ut, en separat ingång leder till det nya rummet, som ska användas i samband med utlämning av urnor och visning av avlidna. Rummet är också till för anhöriga, som vill närvara vid kremationen. Då dras ett draperi, som hänger framför en glasvägg, åt sidan så att kremationsugnen blir synlig.

– Många som är med vid kremeringen får en positiv bild. Och för oss som jobbar här känns det bra att anhöriga som vill kan följa kremeringen på ett säkert sätt, säger Annelie Österman.

Lördagen den 4 november invigdes krematoriet av kyrkoherde Lars Viper och Ulla-Britt Larsson, kyrkorådets ordförande. Dessutom arrangerades guidade visningar i krematoriet. 

– Intresset var stort, till och med större än vi förväntat oss! berättar Annelie Österman.

Malén Eneberg

Fakta om kremering

Kremering infördes i Sverige på 1800-talet.

I dag kremeras nästan åtta av tio av alla avlidna i Sverige.

Kremation eller jordbegravning ska ske senast en månad efter dödsfallet.

Efter kremationen läggs askan i en urna, som kan gravsättas i en urngrav, askgravlund, minneslund, kistgrav eller urnkammare. Den kan också spridas i naturen.