Foto: Tommy Hvitfeldt

Digital guidning i S:t Nicolai kyrka

Är du historiskt intresserad? Under sommaren kan du få lära dig mer om några intressanta föremål som finns i kyrkan.

Under perioden 14/6-29/8 kan du ta del av vår digitala guidning i S:t Nicolai kyrka. Med hjälp av din mobiltelefon skannar du QR-koder och får då upp filmklipp där kyrkans präst Elin Roxne Barkström berättar om några av kyrkans historiska föremål.

Välkommen in!