Meny

Kyrkogårds-expeditionen tar inte emot besök

Nyköpings församlings expedition för kyrkogårdsenheten finns på Nya kyrkogården. På grund av den mycket höga risken för spridning av corona-virus införs tills vidare besöksförbud.

Assistenterna vid kyrkogårdsenhetens expedition har behörighet att via Skatteverket hämta ut de intyg som behövs i samband med kremationer och gravsättningar. Det är därför av yttersta vikt att personalen vid expeditionen skyddas från den mycket höga risken för spridning av corona-viruset.

Expeditionen nås tills vidare via telefon eller epost.
Telefon:  0155-751 03
E-post: nykoping.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se
Expeditionens telefontider: Måndag-tisdag och torsdag-fredag 10-12 samt onsdag 13-15.