Foto: Malén Eneberg

Nya kyrkogården

Nya kyrkogården började anläggas 1908 och den första gravsättningen ägde rum 1910.

Arbete pågår

På Nya kyrkogården har vi haft en vattenskada i garagelängan bakom kyrkogårdsexpeditionen och har därför grävt upp kring byggnaden. Vid ev frågor, vänligen kontakta kyrkogårdsexpeditionen. 

Nyköpings Alla Helgona och S:t Nicolai församlingar gick i början av 1900-talet samman för att planera en ny gemensam kyrkogård utanför staden för att tillgodose framtida behov av gravplatser. Nya kyrkogården började anläggas 1908 och den första gravsättningen ägde rum 1910.

Nya kyrkogården är en skogskyrkogård och karaktären är präglad av den naturromantiserade landskapsbild som influerade många anlagda parker vid förra sekelskiftet. Typiska inslag är den glesa pelarsalen av träd med det lätt skuggande grentaket, de blommande ängarna, skogstjärnen, fjärilarna, fåglarna. Parken skulle formas till en Edens lustgård. Där fanns inga raka rader, utan formerna på kvarter och gångar skulle bölja fram i mjuka naturliga former. De dominerande "skogsträden" här är tall, serbisk gran, kanandensisk hemlock och hängbjörk. 
 
Nya kyrkogården har en blandning av nya och gamla gravkvarter avsedda för såväl kist- som urngravar. Här finns en mycket vacker minneslund anlagd 1980. Här finns också två askminneslundar - "Hasselörten" och ”Azalean” - där anhöriga har möjlighet att sätta upp en skylt. Här finns även ett kvarter avsett för muslimska gravar.
 
Nya kyrkogårdens gravkapell
1914 anlades Nya kyrkogårdens första gravkapell. Gravkapellet ligger på samma plats idag men har under åren genomgått flera förändringar. 1965 försågs kapellet med ett krematorium och kapellet fick i stora drag det utseende det har idag. Arkitekt vid denna utbyggnad var Sven Ivar Lind. 2003 moderniserades krematoriet och även kapellet genomgick några mindre förändringar.

I Nya kyrkogårdens kapell ges även utrymme för borgerliga begravningar.

Minneslunden på Nya kyrkogården

Minneslunden anlades 1977, men har under åren genomgått
mindre förändringar.
Den stora dammen med näckrosor och guldfiskar, symboliserar skogtjärnen. De små hängbjörkarna är klassiska sorgeträd. I fonden finns stora granar, björkar och en plantering av azaleor.

Konstverket av Utah Jacobs, ”Människoport” pryder sin plats centralt i minneslunden.

Gemensamma smyckningsplatser i form av grusbäddar
finns dels runt dammen, dels utmed den halvcirkelformade salviarabatten.
Två ljushus finns placerade i minneslunden, avsedda för lösa gravljus.

ASKGRAVLUNDEN Hasselörten PÅ NYA KYRKOGÅRDEN

Askgravlunden Hasselörten ritad av Torbjörn Mangrup, Örebro, invigdes 29 oktober 2004. Hasselörten var den första askgravlunden som anlades inom Nyköpings kyrkogårdsförvaltning. Hasselörten är idag full för nya gravsättningar, plats finns endast reserverade för maka/make/sambo till gravsatta personer i Hasselörten.

ASKGRAVLUNDEN Azalean PÅ NYA KYRKOGÅRDEN

Askgravlunden Azalean är ritad av landskapsarkitekt Kerstin Lundén, Saltsjö-Boo och invigdes den 16 september 2019. Askgravlunden inryms i ett nytt gravkvarter i den nordöstra delen av kyrkogården.
Gravsättningytan består av en gräsyta omgärdad dels av en idegranshäck, dels av en stenkant i grå Bjärlöv granit samt en bokhäck bakom sittplatserna. Azaleor och rhododendron planterad i norr samt nordost, utgör en omgärdande fond till askgravlunden.

Tio stora minnesstenar i Bjärlövs granit för namnskyltar finns placerade i söder. Nedanför minnesstenarna är stenkanter med borrade hål monterade för placering av snittblommor. Två ljushus placeras i anslutning till sittplatserna, där finns även ett tillgänglighetsanpassat smyckningsbord med plats för vaser med snittblommor. Belysning finns på askgravlunden för en hög tillgänglighet.

HITTA TILL NYA KYRKOGÅRDEN

HITTA PÅ NYA KYRKOGÅRDEN

Vatten på våra kyrkogårdar

Vattnet på våra kyrkogårdar stängs under normala omständigheter av i början av vecka 41. Vatten och vaser finns intill våra ekonomibyggnader på Svärta, Västra och Östra kyrkogården. På Nya kyrkogården även bakom kapellet och vid gamla vänthallen. Vattnet sätts under normala omständigheter på i början av vecka 17.

Nyköpings församlings kyrkogårdsenhet använder sig av åvatten till bevattningsanläggningarna på Nya, Västra och Östra kyrkogården. På Svärta kyrkogård tas vattnet från egen brunn.

Nyköpings församling investerar i planteringslådor, som kräver minimalt med vatten. 

Foto: Annelie Karlsson
Foto: Malén Eneberg