Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Nyköpings församling Besöksadress: Västra Storgatan 33, 61123 Nyköping Postadress: Box 103, 61123 Nyköping Telefon:+46(155)75100 E-post till Nyköpings församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Nya kyrkogården

Nya kyrkogården började anläggas 1908 och den första gravsättningen ägde rum 1910.

Nyköpings Alla Helgona och S:t Nicolai församlingar gick i början av 1900-talet samman för att planera en ny gemensam kyrkogård utanför staden för att tillgodose framtida behov av gravplatser. Nya kyrkogården började anläggas 1908 och den första gravsättningen ägde rum 1910.

Nya kyrkogården är en skogskyrkogård och karaktären är präglad av den naturromantiserade landskapsbild som influerade många anlagda parker vid förra sekelskiftet. Typiska inslag är den glesa pelarsalen av träd med det lätt skuggande grentaket, de blommande ängarna, skogstjärnen, fjärilarna, fåglarna. Parken skulle formas till en Edens lustgård. Där fanns inga raka rader, utan formerna på kvarter och gångar skulle bölja fram i mjuka naturliga former. De dominerande "skogsträden" här är tall, serbisk gran, kanandensisk hemlock och hängbjörk. 
 
Nya kyrkogården har en blandning av nya och gamla gravkvarter avsedda för såväl kist- som urngravar. Här finns en mycket vacker minneslund anlagd 1980. Här finns den nya askminneslunden "Hasselörten" där anhöriga har möjlighet att sätta upp en skylt. Här finns även ett kvarter avsett för muslimska gravar.
 
Nya kyrkogårdens gravkapell
1914 anlades Nya kyrkogårdens första gravkapell. Gravkapellet ligger på samma plats idag men har under åren genomgått flera förändringar. 1965 försågs kapellet med ett krematorium och kapellet fick i stora drag det utseende det har idag. Arkitekt vid denna utbyggnad var Sven Ivar Lind. 2003 moderniserades krematoriet och även kapellet genomgick några mindre förändringar.

I Nya kyrkogårdens kapell ges även utrymme för borgerliga begravningar.

Minneslunden på Nya kyrkogården

Minneslunden anlades 1977, men har under åren genomgått
mindre förändringar.
Den stora dammen med näckrosor och guldfiskar, symboliserar skogtjärnen. De små hängbjörkarna är klassiska sorgeträd. I fonden finns stora granar, björkar och en plantering av azaleor.

Konstverket av Utah Jacobs, ”Människoport” pryder sin plats centralt i minneslunden.

Gemensamma smyckningsplatser i form av grusbäddar
finns dels runt dammen, dels utmed den halvcirkelformade salviarabatten.
Två ljushus finns placerade i minneslunden, avsedda för lösa gravljus.

ASKGRAVLUNDEN PÅ NYA KYRKOGÅRDEN

Askgravlunden Hasselörten är ritad av Torbjörn Mangrup, Örebro och inryms på den äldre delen av Nya kyrkogården. Den invigdes 29 oktober 2004. Till att börja med färdigställdes tre murar av storgatsten, där namnskyltar sätts upp. 2013 utökades Hasselörten med ytterligare två murar och ett ljushus för gravljus. Gemensamma smyckningsytor finns i anslutning till varje mur, grusbäddar där man kan ställa en vas med snittblommor och lösa gravljus.

HITTA TILL NYA KYRKOGÅRDEN

Vatten på våra kyrkogårdar

Vattnet på våra kyrkogårdar stängs under normala omständigheter av i början av vecka 41. Vatten och vaser finns intill våra ekonomibyggnader på Svärta, Västra och Östra kyrkogården. På Nya kyrkogården även bakom kapellet och vid gamla vänthallen. Vattnet sätts under normala omständigheter på i början av vecka 17.

Nyköpings församlings kyrkogårdsenhet använder sig av åvatten till bevattningsanläggningarna på Nya, Västra och Östra kyrkogården. På Svärta kyrkogård tas vattnet från egen brunn.

Nyköpings församling investerar i planteringslådor, som kräver minimalt med vatten. 

Minneslundar och askgravlundar

Vill du veta vad en askgravlund och en minneslund är? Är du nyfiken på Nyköpings församlings minneslundar och askgravlundar? 

Klicka på filerna för att ladda ner information.

Minneslundar

Askgravlundar

Bild: Annelie Karlsson
Bild: Malén Eneberg