Foto: Kristin Lidell / Ikon

Mässa i kvällningen

Gudstjänst med nattvard som bjuder på stillhet, eftertanke, musik och bön.

I kalendariet finns aktuella datum.