Foto: Malén Eneberg

Lunchmusik (Pausad)

Lunchmusik är pausad - på grund av de strikta restriktioner som råder i Region Sörmland.

30 minuters orgelkonsert. Sex torsdagar per termin i S:t Nicolai kyrka. Ingen föranmälan.

Konserten är - liksom församlingens alla konserter - gratis.

Varje konsert ges två gånger. Till den första, som ges klockan 11:15, är insläppet från torgsidan klockan 11. Till den andra, som ges klockan 12:30, är insläppet klockan 12:15. Alla går efter konserten ut åt Culturum-hållet.

Enligt rådande restriktioner tar vi in begränsat antal till varje konsert.

Ingen förtäring.

I kalendariet finns aktuella datum. 

För mer information, kontakta:

Gunnar Björkvall

Gunnar Björkvall

Nyköpings församling

Foto: Malén Eneberg