Foto: Magnus Karlsson

Lovsångskvällar

Fredagar klockan 19, cirka en gång per månad. Oppebykyrkan.

Enkel, stämningsfull gudstjänstform med fokus på lovsång och bön. Möjlighet till ljuständning. 

I kalendariet finns aktuella datum.

För mer information, kontakta:

Catrine Hylander

Catrine Hylander

Nyköpings församling

Kyrkomusiker