Foto: Ikon

Svedelius minnes- och hjälpstiftelse

Kvinnor som bor i Sörmland, är äldre och ensamstående eller ensamstående med minderåriga barn - för er finns bidrag att söka.

Per Adolf och Johanna Svedelius minnes- och hjälpstiftelse

Vem kan ansöka? Äldre ensamstående kvinnor eller ensamstående kvinnor med minderåriga barn som bor i Södermanlands län.

Urkund:

Behövande äldre kvinnor eller ensamstående kvinnor med minderåriga barn boende inom Södermanlands län med företräde för kvinnor boende i förutvarande Nyköpings stad, dock ej kvinnor som vistas på sjukhem, långvårdsavdelning eller liknande institution och inte heller kvinnor som inackorderats på ålderdomshem (ursprungligen åldriga, mindre bemedlade kvinnor samt mindre bemedlade änkor med minderåriga, oförsörjda barn, mantalsskrivna och boende inom Södermanlands län, med företräde för boende i Nyköping tillhörande Pauvres Honteux, sjömansänkor och tjänarinnor samt sådana som icke erhåller understöd från annat håll, dock ej den som är intagen på anstalt eller ålderdomshem).

Den som fått bidrag för ett år får automatiskt en ny ansökningsblankett hemskickad. Personen har rätt till bidrag också under följande år, om inte kyrkorådet med hänsyn till förändring i vederbörandes levnadsförhållanden eller andra särskilda omständigheter beslutar, att fortsatt bidrag inte ska ges.

Om avkastningen på fonden blir så stor att nya ansökningar kan tas emot, kommer annons att publiceras i lokalpressen i augusti.

Antal utbetalningar per år:
Sista ansökningsdag: 1 september (för kvinnor som tidigare beviljats bidrag), 1 oktober (för nya ansökningar)

Ansökan - på särskild blankett - skickas till:
Nyköpings församling
Svedelius minnes- och hjälpstiftelse
Box 103
611 23 Nyköping

För mer information, kontakta: