Meny

Internationellt arbete

Internationella gruppen i Nyköpings församling arbetar för att synliggöra Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan i utlandet. Genom olika projekt vill vi öka förståelsen för att kristna lever i en enda kyrka över alla landgränser, att vi hör ihop och att vi påverkar varandra.

Svenska kyrkans internationella arbete arbetar med utvecklingssamarbete, katastrofinsatser och påverkansarbete över hela världen. De internationella grupperna i församlingarna - bland andra Nyköpings församling - runtom i Sverige hjälper till att synliggöra och öka engagemanget för detta viktiga arbete, bland annat genom insamlingar, föredrag och olika projekt.

Internationella gruppen i Nyköpings församling består till största delen av ideella medverkande. Gruppen träffas ungefär en gång varannan månad för att planera arbetet. Däremellan genomförs olika arrangemang, till exempel den årligt återkommande fasteinsamlingsdagen som alla de internationella grupperna i Nyköpings kontrakt arrangerar tillsammans.

Insamlingsprojekt från 2018: Hope for Children

Oppebykyrkan stöttar Hope for Children i Etiopien. Hope for Children ger utbildning och hem åt unga människor som levt sina liv på gatan. Hope for Children erbjuder möjlighet till studier, från grundskola upp till universitetsnivå, men även yrkesutbildningar av olika slag, så att unga människor kan försörja sig själva och bygga sin egen framtid.

Läs mer om projektet.

Insamlingsprojekt från 2018: Projekt Neema 

”Projekt Neema” är församlingens insamling för att stötta färdigställandet av Neema Montessori Primary School. Skolbygget är ett långsiktigt samhällsprojekt som drivs av diakoner i den lutherska kyrkan i Moshi, Tanzania.

Läs mer om projektet.

Insamlingsprojekt från 2018: Byutveckling och skolgång för flickor

Nyköpings församling samlar in pengar för att stötta ett projekt i Egypten. Pengarna går till arbete för att utsatta människor på Egyptens landsbygd ska få ett tryggare liv. Insamlade medel ger prisbelönta skriv- och läskurser för vuxna, motverkande av könsstympning och barnäktenskap, yrkesutbildningar, tillgång till rent vatten och hälsovård.

Läs mer om projektet.

Insamlingsprojekt 2015-2017: Värdigare liv för romer
Nyköpings församling har under 2015 till 2017 samlat in pengar för att stödja romer som lever i utsatthet i Rumänien.

Läs mer om projektet 

Tanzaniaprojektet
Den internationella gruppen i Nyköpings församling hade under 2013 och 2014 ett insamlingsprojekt till ett skolbygge i Moshi, Tanzania.

Läs mer om projektet

Minnes- och hyllningsgåva

Ge en minnesgåva för att hedra någon som gått bort eller ge en hyllningsgåva för att uppvakta någon som firar.

Du kan välja att ge en gåva direkt över internet eller få ett inbetalningskort skickat till dig.

Du kan se alla motiv som finns att välja på och även fylla i och beställa ditt egna minnes- eller hyllningsblad direkt på webben.

Du kan också ringa till Givarservice och beställa på telefonnummer 018- 16 96 00.

Klicka här för att läsa mera och se alla motiv som finns att välja på

Vill du vara med i Nyköpings församlings internationella grupp?

Vi vill gärna bli flera! Om du vill vara med i gruppen eller vill veta mera, hör av dig till:

Karin Eckerdal

Karin Eckerdal

Nyköpings församling