Meny

Förtroendevalda

Kyrkan styrs av förtroendevalda som väljs i kyrkoval vart fjärde år. Här finns kontaktuppgifter till kyrkofullmäktige och kyrkoråd.