Foto: Josefin Casteryd / Ikon

Diakonikassan

Diakonikassan i Nyköpings församling består av insamlade pengar och kollekter samt gåvor.

Genom en skriftlig ansökan ges möjlighet till ett ekonomiskt stöd som ett komplement till kommunens ekonomiska bistånd inför julhelgen och inför sommaren.

Speciell hänsyn ska tas till barn och deras utsatthet.

Barn kan erhålla bidrag ur diakonikassan till resa (till och från nära anhörig) i samband med jul och sommarlov eller barn kan erhålla bidrag ur diakonikassan till läger under sommaren.

För mer information, kontakta:

Sarah Blomberg

Sarah Blomberg

Nyköpings församling

Socionom

Gåvor till Diakonikassan

PG 102655-8
Swish: 123 199 52 99
Märk betalningen "Diakonikassan"