Foto: Linköpings stift

Anpassad konfirmation

Välkommen till en konfirmationsgrupp för dig som är mellan 14 och 18 år med anpassad skolgång, eller för dig som är vuxen och inte fått möjligheten att konfirmera dig tidigare.

Med hjälp av våra sinnen funderar vi över Gud, livet och oss själva.
Vi använder oss av rörelse, skapande och musik.
Vi träffas en gång i veckan.

När? Onsdagar kl 16.00-18.00
Var? Mariagården i Brandkärr (Mariebergsvägen 6)

Konfirmationen är planerad till lördag 27 maj 2023 (Pingstafton).

Uppstartsmöte för vårdnadshavare/personal samt konfirmand tisdagen den 7 februari 2023 kl. 18-19 på Mariagården.

Anmälan senast den 30 januari 2023 till Katarina Therus eller Anne Svanhed Åhlin (se kontaktuppgifter nedan).

Det är oss ni kommer att träffa under konfirmationstiden: