Nyheter

Prenumerera via RSS

Filmpris och Vertical cinema på filmfestivalen

Publicerad

Den 26 januari öppnar Göteborg Film Festival. Svenska kyrkan delar för sjuttonde gången ut filmpriset Angelos på festivalen och samverkar kring flera seminarier. Årets festival innehåller dessutom unika filmvisningar av Vertical cinema i Masthuggskyrkan.

Ärkebiskopen besöker gammalkatolikerna i Utrecht

Publicerad

2016 undertecknades en överenskommelse om kyrkogemenskap mellan Svenska kyrkan och de Gammalkatolska kyrkorna av Utrecht-unionen. På fredag åker ärkebiskop Antje Jackelén till Utrecht för att uppmärksamma överenskommelsen hos de gammalkatolska kyrkorna. Hon ska bland annat föreläsa, delta i de gammalkatolska kyrkornas biskopsmöte och predika vid högtidsmässan i Utrecht.

Avtal klara – Svenska kyrkan kartlägger sitt bestånd av fastigheter

Publicerad

Svenska kyrkan har skrivit avtal med företaget L.E.B som levererar system för att registrera fastighetsinnehav. Avtal har också skrivits med företaget Solution Xperts som tillhandahåller IT-lösningar för att presentera registerdata. Därmed kan arbetet starta med att för första gången någonsin gemensamt kartlägga hela Svenska kyrkans fastighetsbestånd.

Ny präst till Svenska teologiska institutet i Jerusalem

Publicerad

Johan Engvall har anställts som präst vid Svenska teologiska institutet (STI) i Jerusalem. Han kommer bland annat att arbeta med ekumenik och interreligiös dialog samt ansvara för Svenska kyrkans församling i Jerusalem. Johan Engvall börjar sin tjänst i mars.

Predikan vid festgudstjänst med de gammalkatolska kyrkorna i Utrecht

Publicerad

Den 19-21 januari 2018 besökte ärkebiskop Antje Jackelén de Gammalkatolska kyrkorna av Utrecht-unionen för att uppmärksamma överenskommelsen om kyrkogemenskap som undertecknades 2016 i Uppsala domkyrka. Här är hennes predikan vid festgudstjänsten i Utrecht den 20 januari.

Vi får aldrig glömma Förintelsen

Publicerad

"Denna dag påminner oss om att vi behöver belysa och bekämpa alla ideologier som leder till att människors värde ifrågasätts och deras värdighet kränks.” Det skriver ärkebiskopen i tidningen Dagen som låtit fyra kristna profiler dela sina tankar inför Förintelsens minnesdag.

Svenska kyrkans filmpris till Amatörer

Publicerad

Svenska kyrkans filmpris 2018 går till filmen Amatörer, av regissören Gabriela Pichler. Hon tog i dag emot priset av den tillträdande biskopen i Göteborg, Susanne Rappmann.

Rapport om mediebevakningen av flyktingar och migranter

Publicerad

Svenska kyrkan har medverkat till att ta fram en rapport om hur medier rapporterar om flykting- och migrationsfrågor. Enskilda flyktingars berättelser lyfts sällan fram medan nationella politiska frågor dominerar rapporteringen.

Kyrkohandboken publicerad på webben

Publicerad

Den nya Kyrkohandbok för Svenska kyrkan tas i bruk på Pingstdagen den 20 maj 2018. Handbokens tre böcker, Huvudvolym, Musikvolym och Missale, trycks under våren. De har nu publicerats som pdf-filer på kyrkohandbokens webbplats.

Julkampanjen gav drygt 40 miljoner kronor

Publicerad

Med stort engagemang och kreativitet drog julkampanjen 2017 in över 40 miljoner kronor. Ett resultat som säkrar vårt omfattande internationella arbete.

Ny rapport: Brister i hantering av MR-risker i Sydafrikas platinaindustri

Publicerad

Företag som säljer utrustning till Sydafrikas platinagruvor har ett ansvar för att analysera de risker för människorättskränkningar som präglar verksamheten, och agera på dessa. Trots det finns få indikationer på att Sandvik och Atlas Copco, vars utrustning används i flera av gruvorna, försöker få kunderna att förbättra situationen för människor i platinaområdena. Det skriver Swedwatch i en ny rapport som lanseras vid gruvkonferensen Alternative Mining Indaba i Kapstaden idag.

Jubileumsår invigs på Samernas nationaldag

Publicerad

Idag firas Samernas nationaldag eller Samefolkets dag med aktiviteter och kulturarrangemang på olika håll. I Östersund invigs jubileumsåret Staare 2018 till minne av det första samiska landsmötet på svenska sidan av Saepmie.

Möt ärkebiskopen på temat ”Existentiell hållbarhet i ett växande Uppsala”

Publicerad

Träffa elever på Katedralskolan, invigning av fotoutställning, besök på Akademiska sjukhuset och samtal med representanter för kommunen och polisen – det är några av programpunkterna när ärkebiskop Antje Jackelén besöker Uppsala domkyrkoförsamling under fyra dagar nästa vecka. Dessutom gudstjänster och ett offentligt samtal om ”Existentiell hållbarhet i ett växande Uppsala”.

Predikan vid visitationshögmässa

Publicerad

Ärkebiskop Antje Jackeléns predikan i visitationshögmässa på Första söndagen i fastan, Uppsala domkyrka den 18 februari 2018.

Livesändning: Biskopsvigning av Susanne Rappmann

Publicerad

Den 4 mars 2018 vigdes Susanne Rappmann till biskop i Göteborgs stift. Det är första gången Göteborg får en kvinna som biskop. Här kan du se vigningen från Uppsala domkyrka i efterhand.

Svenska kyrkan får en ny biskop

Publicerad

Söndagen den 4 mars vigs Susanne Rappmann, kyrkoherde i Mölndals pastorat, till biskop för Göteborgs stift. Vigningen äger rum kl. 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar. Biskopsvigningen sänds live på Svenska kyrkans webbplats.

"Mentormammornas mamma" blir hedersdoktor

Publicerad

Läkaren Ingrid le Roux, utsänd av Svenska kyrkan, har utsetts till medicine hedersdoktor för sitt arbete med hälsovård till utsatta kvinnor och barn i Kapstadens kåkstäder.

Fler möjligheter att chatta med Jourhavande präst

Publicerad

Från och med 1 mars 2018 utökar Jourhavande präst öppethållandet för chatten från fyra till fem kvällar i veckan. Behoven är fortsatt stora och antalet digitala kontakter ökar.

3,9 milj kr till kongolesiska flyktingar i Uganda

Publicerad

Behovet av humanitärt bistånd är akut i västra Uganda. Flyktingströmmarna från Demokratiska republiken Kongo (DRC) har ökat markant på grund av attacker från väpnade grupper. Svenska kyrkans internationella arbete stöder nu insatser för ca 20 000 personer av de drabbade.

Predikan vid biskopsvigning

Publicerad

Ärkebiskop Antje Jackeléns predikan när Susanne Rappmann vigs till biskop för Göteborgs stift den 4 mars 2018 i Uppsala domkyrka.

Svenska kyrkan har fått en ny biskop: Susanne Rappmann

Publicerad

– Hoppet och glädjen är centralt i den kristna tron. Och idag är jag väldigt glad, säger Susanne Rappmann som vigts till biskop för Göteborgs stift. Vigningsgudstjänsten i Uppsala domkyrka leddes av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar.

Internationella kvinnodagen: Stöd till kvinnor i konflikt- och katastrofsituationer ger effekt för fler

Publicerad

Under torsdagen, på internationella kvinnodagen, befinner sig cirka 33 miljoner kvinnor och flickor på flykt. Att vara kvinna eller flicka gör dig extra utsatt, ofta en måltavla för diskriminering, våld i nära relationer och sexuellt våld. Samtidigt är kvinnor nyckeln till familjens och samhällets återuppbyggnad efter en katastrof. Det visar både erfarenhet och empirisk forskning, skriver Erik Lysén, Chef för Svenska kyrkans internationella arbete.

Distributionen av kyrkohandboken skjuts upp

Publicerad

Distributionen av 2017 års Kyrkohandbok för Svenska kyrkan skjuts upp. Orsaken är att det uppstått frågor kring upphovsrätten till ett par nattvardsböner. – Det får inte råda minsta tvivel kring de upphovsrättsliga frågorna i relation till kyrkohandboken. Därför utreder vi grundligt de frågor som föranletts av två inkomna skrivelser, och avvaktar med distributionen av kyrkohandboken, säger Svenska kyrkans rättschef Maria Lundqvist Norling.

Direktrapport från flyktingläger

Publicerad

Under vecka 12 rapporterar Svenska kyrkans internationella arbete direkt från Kakuma i Kenya, ett av världens största flyktingläger. I fastekampanjens slutspurt lyfter vi på plats arbetet som ger människor möjlighet att gå från att överleva till att leva.

Svenska kyrkans ungdomsfilmpris till filmen I kill giants

Publicerad

Filmen I kill giants, av den danske regissören Anders Walter, tilldelades i kväll Svenska kyrkans ungdomsfilmpris vid den pågående Barn- och ungdomsfilmfestivalen, BUFF i Malmö. På festivalen delades också den internationella kyrkliga utmärkelsen Interfilm Diploma ut för första gången.

Fortsatt god avkastning på hållbara investeringar

Publicerad

762 miljoner kronor blev 2017 års resultat för kapitalförvaltningen för Svenska kyrkans nationella nivå. Det motsvarar en avkastning på 10,3 procent. För sjätte året i rad överträffar förvaltningens avkastning sitt jämförelseindex. För tioårsperioden 2008-2017 var den ackumulerade avkastningen 82,1 procent, motsvarande 6,2 procent i årlig avkastning.

Predikan på påsknattsmässan

Publicerad

Ärkebiskop Antje Jackeléns predikan på påsknattsmässan, den 31 mars 2018, i Uppsala domkyrka.

Biskopar i Tanzania kritiserar landets regering

Publicerad

Den lutherska kyrkan i Tanzania riktar i ett offentligt uttalande skarp kritik mot den tanzaniska regeringen för flera brott mot mänskliga rättigheter, och menar att konstitutionen behöver reformeras.

Unik fotoutställning om pappor i Tanzania utmanar normer

Publicerad

Pappor som tar aktiv del i barnens liv är viktigt för jämställdheten. Svenska kyrkans internationella arbete lyfter tillsammans med Svenska ambassaden i Tanzania en unik utställning som visar på positiva förebilder och pekar på kyrkliga aktörers ansvar att arbeta för genusrättvisa.

Betraktelse vid minnesgudstjänsten 7 april

Publicerad

Ärkebiskop Antje Jackeléns betraktelse vid minnesgudstjänsten i Adolf Fredriks kyrka på årsdagen av terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm. Eftersom en del av de anhöriga på minnesgudstjänsten inte förstår svenska framfördes betraktelsen på engelska.

Kommentar om vårbudgeten - Svenska kyrkans internationella arbete

Publicerad

I vårbudgeten som presenterades idag kan man se ökade anslag från biståndsbudgeten till företag. "När företag verkar i sköra och konfliktdrabbade länder är det helt avgörande att de följer FN:s riktlinjer om företag och mänskliga rättigheter", säger Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan, i en kommentar om vårbudgeten.

Inhumant att inte låta ungdomarna stanna

Publicerad

Rädda Barnen och Svenska kyrkan gör idag följande gemensamma uttalande med anledning av regeringens proposition till riksdagen (2017/18:252), ”Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd”:

Ny hållbarhetsredovisning från nationell nivå

Publicerad

Svenska kyrkan arbetar med många olika hållbarhetsaspekter i verksamheten som utförs. Nu är en ny hållbarhetsredovisning klar och i den lyfts flera goda resultat och även utmaningar som kyrkan möter för att bidra till en hållbar värld.

Nya avsnitt i ärkebiskopens podcast

Publicerad

En diplomat, en ledamot i Sametinget och en prisbelönt fotograf – det är några av vårens gäster i ärkebiskop Antje Jackeléns podcast "Prata till punkt med ärkebiskopen". Sammanlagt är sex avsnitt inplanerade i vår, det första släpps nu på måndag den 30 april. Det är ett samtal med Patrik Oksanen, journalist och politisk redaktör för Hudiksvalls Tidning, om digitala svärmar, Harmagedon och guldkalvar. Och om Rysslandspolitik och fake news.

31,7 miljoner samlades in under fastekampanjen

Publicerad

I årets fastekampanj lyftes det psykosociala arbetet med människor som tvingats till flykt på grund av katastrof eller konflikt. Pengarna används till att stödja människor så att de kan ta sig ur fattigdom och resa sig starkare.

Kommentar: Utvecklingspolitiska målen måste styra EU:s bistånd

Publicerad

– Jag ser mycket allvarligt på förslaget att blanda ihop utvecklingsbiståndet med åtgärder som ska främja EU:s egenintresse. Det säger Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan, angående EU-kommissionens förslag till långtidsbudget för 2020-2027 som presenterades idag.

Krönika i KT: Kristna kan inte låta bli att engagera sig

Publicerad

Runt om i världen ses bidrag till samhällslivet som en självklar del av det kristna vittnesbördet. Vi är politiska – inte därför att partier kallar utan därför att Jesus Kristus kallar, skriver ärkebiskop Antje Jackelén i en krönika i Kyrkans Tidning den 3 maj.

Hatten på för Ingrid le Roux

Publicerad

Ingrid le Roux har under sin livslånga läkargärning hjälpt hundratusentals afrikanska kvinnor att med egen kunskap och kraft förbättra sin egen och sina barns hälsa. Ikväll blev hon medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet.

Predikan i The Holy Trinity Church i Warszawa

Publicerad

Ärkebiskop Antje Jackeléns predikan vid den polsk-svenska gudstjänsten i The Holy Trinity Church, Warszawa, då Uppsala stifts domkapitel besökte stiftets vänkyrka, den Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen.

Predikan i domkyrkan i Münster

Publicerad

Ärkebiskop Antjes predikan (på tyska) i den ekumeniska gudstjänsten i domkyrkan i Münster, Tyskland, under Katholikentag: https://www.katholikentag.de/aktuell_2018.html

Svenska kyrkans nya kyrkohandbok tas i bruk på Pingstdagen

Publicerad

På Pingstdagen 20 maj 2018 tar Svenska kyrkans församlingar en ny kyrkohandbok i bruk. "Det är en glädje att få börja använda den nya kyrkohandboken, dessutom på själva pingstdagen som också är kyrkans födelsedag", säger ärkebiskop Antje Jackelén. "Jag tror och hoppas att kyrkohandboken ska bli ett redskap för att förnya vår gudstjänstglädje!"

Predikan på pingstdagen

Publicerad

Ärkebiskop Antje Jackeléns predikan i högmässan på pingstdagen i Uppsala domkyrka den 20 maj 2018. Under högmässan togs nya kyrkohandboken för Svenska kyrkan i bruk.

Ingeborg fick en ny livsuppgift efter pensionen

Publicerad

Ingeborg Ivén åkte till Kenya efter pensionen. Nu är hon 87 år gammal och brinner fortfarande för skolgång och undervisning. Gudmund Erling, mobil präst för Svenska kyrkan i Afrika, har träffat henne.

Maria Ruth Sanabria attackerad- försvarar mänskliga rättigheter i Colombia

Publicerad

På kvällen den 22 maj besköts den bil som Maria Ruth satt i, av gevärseld. Hon klarade sig oskadd tack vare de livvakter som fanns med – som konsekvens av de återkommande hot och mordförsök hon utsatts för under sitt liv – ett liv hon ägnat åt försvaret av mänskliga rättigheter. Ett arbete som stöds av Svenska kyrkan.

DN debatt: Medmänsklighet är vägen till #innanförskap

Publicerad

Varannan svensk engagerar sig ideellt för ett bättre samhälle. Många av dem genom Svenska kyrkan. Tillsammans med fem andra stora organisationer i civilsamhället lyfter nu Svenska kyrkan frågan om medmänsklighet och #innanförskap.

Biskop Thomas Petersson: Vi måste bygga broar mellan ute och hemma

Publicerad

Det finns egentligen ingen skillnad mellan församlingar i Sverige och utomlands. Samtidigt kan vi lära av utlandskyrkan hur vägen in i kyrkan ser ut. Thomas Petersson har själv varit kyrkoherde i Berlin. Den 3 juni 2018 vigdes han till biskop för Visby stift.

Svenska kyrkan lanserar app för barn

Publicerad

Svenska kyrkans nya app Kyrkan sätter barnen i centrum. Genom interaktiva lek- och spelmoment får barn i förskoleåldern möjlighet att upptäcka kyrkorummet och lära sig mer om Svenska kyrkans tro och traditioner. Appen är gratis att ladda ner och finns där appar finns.

Svenska kyrkan lanserar #gåtillkällan

Publicerad

”Är det verkligen sant att...?” Idag lanserar Svenska kyrkan #gåtillkällan för att bemöta påståenden eller föreställningar om Svenska kyrkan som sprids bland annat i sociala medier. De nya webbsidorna gör det möjligt att gå till källan.

Svenska kyrkans plattform för musik vägleder och inspirerar

Publicerad

Plattformen är en vägledning i musikaliska frågor för Svenska kyrkans nationella nivå och för det kommande Svenska kyrkans musikråd. Den kan också användas som inspiration och vägledning för församlingar, pastorat och stift.

Svenska kyrkan stärker medverkan på Bokmässan

Publicerad

Med seminarier kring vår tids brännande frågor, möten med aktuella författare och den nya satsningen Teologiska hörnan fortsätter Svenska kyrkan att vara en av Bokmässans största samarbetspartner.

Predikan vid biskopsvigning 3 juni

Publicerad

Ärkebiskop Antje Jackeléns predikan vid biskopsvigning av Åsa Nyström, Luleå stift, och Thomas Petersson, Visby stift. Uppsala domkyrka den 3 juni 2018.

Uttalande: Välkommet beslut om möjlighet till uppehållstillstånd

Publicerad

Svenska kyrkan välkomnar riksdagens beslut att bifalla proposition (2017/18:252), ”Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd”. Beslutet ger ungdomar en ny möjlighet till uppehållstillstånd och framtidstro. Det skriver Svenska kyrkans generalsekreterare, Helén Ottosson Lovén, i ett uttalande.

Doptal till Prinsessan Adrienne

Publicerad

Ärkebiskop Antje Jackeléns doptal till Prinsessan Adrienne i Drottningholms slottskyrka den 8 juni 2018.

Stor kyrkostöld får efterlängtat slut – fem år senare

Publicerad

Tio apostlar, en pietà, ett krucifix och ett träskrin. För fem år sedan stals flera kulturhistoriskt värdefulla föremål från Evertsbergs kapell. Brottet följdes av en omfattande, internationell utredning som kom att bli avgörande för uppklarningen av tidigare kyrkstölder över hela Sverige. Här är berättelsen om Evertsbergsskulpturerna – en historia som får ett efterlängtat slut på midsommardagen i år.

Fairtrade – en viktig pusselbit när fattigdom ska bekämpas

Publicerad

Förra veckan kritiserade SvD:s ledarredaktion Fairtrade för att inte göra nytta. Dessvärre innehåller SvD-inlägget en rad felaktiga påståenden. Svenska kyrkan välkomnar granskningar och beställer regelbundet externa forskningsrapporter för att kunna vidareutveckla Fairtrades modell. Som kyrka ser vi att Fairtrade har en viktig roll att spela i det gemensamma uppdraget att nå FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Det skriver Per Söderberg, Svenska kyrkans policyrådgivare i hållbarhetsfrågor och styrelseledamot i Fairtrade.

När fotbollen blir livsviktig

Publicerad

Fotboll motverkar våld, förtryck och fördomar, både i Sverige och i världen. För människor som lever i utsatta situationer kan fotboll vara en livsviktig verksamhet för att resa sig starkare, det bidrar även till integration och välmående, skriver Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete.

Svenska kyrkan under Almedalsveckan

Publicerad

En minikyrka, seminarier, Nikodemussamtal, gudstjänster, konst, musik, utställning och Samtal under valven. Det här gör Svenska kyrkan under Almedalsveckan.

Debattartikel i Dagen: Vem får plats i dagens Sverige?

Publicerad

Spänningar mellan religion och politik växer i vårt land. Vi riskerar att få politiska beslut som bygger på fördomar om tro. Då ställs grupp mot grupp på ett sätt som skadar hela samhället, skriver ärkebiskop Antje Jackelén med Sveriges kristna råd i en debattartikel i tidningen Dagen.

Någon opolitisk kyrka har aldrig funnits

Publicerad

Det är röster som talar om barmhärtighet, rättvisa och jämlikhet som beskrivs som politiska, inte de som kräver stängda gränser eller sänkt sjukersättning. Men budskapet om fred, rättvisa och jämlikhet hör alltid samman med kristen tro, anser etikprofessor Elisabeth Gerle. Texten publicerades först i Kyrkans tidning.

Värna rätten till skydd och värdighet

Publicerad

Syftet med humanitära insatser är att rädda liv och att lindra nöd. Det ska ges villkorslöst, det ska inte användas för att kontrollera gränser och stänga människor ute. Det skriver Georg Andrén, generalsekreterare för Diakonia och Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete i en debattartikel i UNT.

Brev till Isabella Lövin på internationella dagen för humanitärt arbete

Publicerad

I dag, den 19 augusti är det internationella dagen för humanitärt arbete. Med anledning av det skriver Svenska kyrkan till ministern för internationellt utvecklingssamarbete, Isabella Lövin. I brevet ställs frågan vad Sverige gör för att stärka säkerheten för de människor som jobbar inom det utsatta humanitära arbetet.

Valdag = Insamlingsdag

Publicerad

Nu kommer många människor till vallokalerna runtom i landet. Se till att vara på plats och samtala med människor och be om en gåva till Svenska kyrkans internationella arbete - för alla människors lika värde.

Kyrkliga ledare uppmanar till ansvar för skapelsen

Publicerad

De senaste månaderna har flera platser på jorden drabbats av ovanligt höga temperaturer, svår torka och skogsbränder. Klimatförändringar är ständigt närvarande i en uppvärmd värld. De drabbar redan utsatta länder och grupper värst men kom även närmre oss i Sverige denna sommar. Nu går flera kyrkliga ledare samman i en global uppmaning till den världsvida kyrkan att ta ansvar för Guds skapelse.

Världsnamn på plats när kyrkomusiken intar Uppsala

Publicerad

Den 14-16 september samlas kyrkomusiker från hela landet i Uppsala till Kyrkomusiksymposium 2018. Under tre intensiva dagar står kyrkomusiken och dess betydelse för kyrka och musikliv i fokus. På lördagskvällen ger världsartisten Cameron Carpenter en konsert under det som är hans första Sverigebesök

Människorättsförsvarare prisas i Colombia

Publicerad

– Ett helt liv har jag kämpat. Men jag är inte trött! Det säger Maria Ligia Chaverra som har tilldelats Diakonias och Svenska kyrkans internationella arbetes MR-pris 2018. Situationen för människorättsförsvarare i Colombia är ytterst kritisk. I år har hela 127 personer mist livet i kampen för mänskliga rättigheter. Idag, när MR-försvarare hotas och dödas dagligen i Colombia, är det årliga priset viktigare än någonsin.

Krönika i Kyrkans Tidning om klimatskuld och själavård

Publicerad

Låt oss inte skicka klimatfrågan vidare till dem som är större syndare än vi. I stället kan vi odla det hopp som befriar till handlingskraft, skriver ärkebiskop Antje Jackelén i en krönika i Kyrkans Tidning den 6 september.

Kommentar till valresultatet

Publicerad

Kommentar från Erik Lysén om vad valresultatet kan få för konsekvenser för biståndspolitiken och den globala utvecklingen.

Brev till utrikesministern angående Augusta Victoria-sjukhuset

Publicerad

Ärkebiskop Antje Jackelén och ärkebiskop emeritus Anders Wejryd har idag skickat ett brev till utrikesminister Margot Wallström med anledning av nedskärningar från USA till sex palestinska sjukhus i östra Jerusalem. De vädjar till utrikesministern att försöka förmå USA att ompröva sitt beslut och att påverka EU-länderna att ta ett större ansvar.

Syrisk-ortodoxa kyrkans överhuvud till Sverige

Publicerad

Den 29 september-2 oktober besöker ledaren för världens syrisk-ortodoxa kristna, Patriark Ignatius Aphrem II Sverige. Han träffar Svenska kyrkans biskopsmöte och ledare för andra kristna samfund i Sverige.

Ärkebiskopens program på Bokmässan

Publicerad

Den 27-30 september är det dags för årets upplaga av Bokmässan i Göteborg och som vanlig medverkar ärkebiskop Antje Jackelén i flera programpunkter. Här är hennes program i sin helhet:

Uttalande från konferens om främlingsfientlighet, rasism och populistisk nationalism

Publicerad

Ärkebiskop Antje Jackelén var förra veckan inbjuden av Kyrkornas världsråd och Vatikanen att medverka i ”World Conference on Xenophobia, Racism, and Populist Nationalism in the Context of Global Migration”. Konferensen samlade inte bara kyrkoledare från hela världen utan också representanter från olika samhällssektorer, bland annat flera FN-organ. De ca 200 konferensdeltagarna enades om ett uttalande som nu finns översatt till svenska.

Stöd insamlingen till Världens barn

Publicerad

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av Radiohjälpens insamling till Världens Barn. Det handlar om alla barns självklara rättighet till hälsa, utbildning och framtid.

Första rapporten från TCFD släpps idag

Publicerad

Som klimatsmart investerare stödjer Svenska kyrkan det globala ramverket TCFD för ökad transparens i företag som använder mycket fossil energi. Syftet är att företagen ska bli mer medvetna om sina klimatrisker och därmed kunna minska dem, samtidigt som investerare ska kunna fatta mer välgrundade beslut. I denna första rapport som lanseras idag kan man läsa i vilken utsträckning 1800 bolag, bland annat inom finansbranschen, klarar kraven i TCFD:s rekommendationer.

S:t Eriks plakett till Patriark Ignatius Aphrem II

Publicerad

Patriark Ignatius Aphrem II, ledaren för världens syrisk-ortodoxa kristna, har tilldelats S:t Eriks plakett av ärkebiskop Antje Jackelén. Plaketten överlämnades i samband med en middag i Ärkebiskopsgården i Uppsala igår kväll.

Unikt samarbete skapar ny hållbarhetsobligation

Publicerad

Svenska kyrkan, Skandia, SEB och Handelsbanken har i ett unikt samarbete utformat en obligation som finansierar investeringar som är i linje med FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Svenska kyrkan investerar 100 mnkr i obligationen.

MR-försvarare i Colombia utsatt för attentat

Publicerad

Torsdagen 27 september utsattes Matilde Lopez för ett attentat. Matilde vann 2014 Diakonias och Svenska kyrkans mänskliga-rättighetspris. Situationen för ledare och mänskliga rättighetsförsvarare i Colombia är akut.

Debatt i Kyrkans Tidning: Nu måste vi stå upp för flickors rättigheter

Publicerad

Religion används i många fall för att upprätthålla diskriminering och förtryck av flickor. Svenska kyrkan agerar tillsammans med andra för att förändra detta, skriver Svenska kyrkans internationella chef Erik Lysén på Internationella flickdagen den 11 oktober.

Kamp för kvinnors rättigheter prisas

Publicerad

Teodora del Carmen Vásquez tilldelas 2018 års Per Anger-pris för sin kamp för kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa i El Salvador. Priset delas ut till någon som gjort stora humanitära och demokratifrämjande insatser.

Nödhjälp till drabbade i Filippinerna

Publicerad

En halv miljon människor är i akut behov av humanitärt stöd efter tyfonen Mangkhuts framfart. Nu går Svenska kyrkans internationella arbete in med 3 miljoner för att ge drabbade tak över huvudet, mat och nödvändiga hygienartiklar.

Ny rapport: EU:s bistånd styrs alltmer av givarnas egenintressen

Publicerad

Idag på den internationella fattigdomsdagen publiceras AidWatch, civilsamhällets årliga granskning av EU:s bistånd. Rapporten som i år har rubriken ” EU Aid: a broken ladder?” har tagits fram av den europeiska plattformen för biståndsorganisationer, CONCORD Europa.

Skakande scener från migrantkris

Publicerad

Charlotte Bergendal från Svenska kyrkans internationella arbete vittnar om skakande scener från Guatemala. Där rör sig tusentals migranter på väg mot Mexiko, samtidigt som USA skärper tonen.

Det är tid att agera nu!

Publicerad

Genom Luleå stift är Svenska kyrkan del av samarbetet mellan de kristna kyrkorna i Barentsregionen. Vid det senaste rådsmötet i Enare, Finland, skrev representanterna för de nio nordligaste stiften i Sverige, Norge, Finland och Ryssland ett gemensamt uttalande.

Klimatkrisen – en inre kris

Publicerad

Vi rör oss mot en temperaturgräns (2 grader) som inte utesluter att jorden med kraft kan börja värma upp sig själv på ett oåterkalleligt sätt. Klimatkrisen är inte bara en yttre utan också en inre kris, skriver Sara Nordbrand, hållbarhetschef för Svenska kyrkans nationella nivå, idag på UNT Kultur.

Svenska kyrkoherdar i Berlin kämpade för förtryckta under nazitiden

Publicerad

Kyrkoherdarna i svenska Victoriaförsamlingen i Berlin gjorde stora insatser för krigsfångar och flyktingar under 1930- och 1940-talet. Två av dem var Birger Forell och Erik Perwe. Under september och oktober har de hyllats på olika sätt både i Sverige och i Tyskland.

Flaggan i topp för 25-årigt basarjubiléum i Trollhättan

Publicerad

För 25:e året i rad ordnade församlingen i Trollhättan i början av oktober en basar till förmån för Svenska kyrkan i utlandet. Trollhättan är vad Svenska kyrkan i utlandet beträffar rejält satt på kartan! säger prästen Lars-Åke Petersson.

Övergrepp mot migranter i Mexiko

Publicerad

Migrantkaravanen som har nått fram till Mexiko drabbas nu av allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. "Migranterna får stå i många timmar och vänta på bron vid gränsövergången, barn som gamla. De drabbas av uttorkning men får ingen hjälp av staten Mexiko. De är helt beroende av frivilligorganisationer", säger Svenska kyrkans programhandläggare Charlotte Bergendal.

ACT-alliansen möts i Uppsala

Publicerad

Den 27 oktober samlas ACT-alliansens generalförsamling i Uppsala, med 350 deltagare från hela världen. ACT är en av världens största biståndsallianser. Bland gästerna finns FN:s vice generalsekreterare, Amina Mohammed, biståndsminister Isabella Lövin samt Carin Jämtin, generaldirektör för Sida.

Sermon at ACT Assembly

Publicerad

Sermon by Archbishop Antje Jackelén at the Opening Service, 2018 ACT Alliance General Assembly in Uppsala, Sweden

Sermón en la Asamblea de ACT

Publicerad

Sermón de Arzobispa Antje Jackelén, en el culto de apertura de la 2018 Asamblea General de Alianza de ACT en Uppsala, Suecia.

Erik Lysén invald i ACT-alliansens styrelse

Publicerad

Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan, har idag valts in i styrelsen för ACT-alliansen, världens största kyrkliga biståndsallians. Ny ordförande blev Birgitte Qvist Sørensen, generalsekreterare för danska Folkekirkens Nødhjælp (DanChurchAid). Den nya styrelsen valdes under den pågående generalförsamlingen i Uppsala.

Utmärkelser till Margareta Grape och Agnes Abuom

Publicerad

Margareta Grape, tidigare internationell chef på Svenska kyrkan, och Agnes Abuom, ordförande i Kyrkornas världsråd, har tilldelats Stefansmedaljen respektive S:t Eriks plakett av ärkebiskop Antje Jackelén.

Ärkebiskopen hedersdoktor i USA

Publicerad

Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén har utnämnts till teologie hedersdoktor vid Virginia Theological Seminary i USA. Hon installeras nu på torsdag, den 8 november.

Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Publicerad

Svenska kyrkan är en av elva arrangörsorganisationer till Mänskliga Rättighetsdagarna, som i år äger rum den 15-17 november på Stockholmsmässan.

Frida jobbar som församlingspedagog i New York

Publicerad

Runt om i världen samlas barn och unga i Svenska kyrkans församlingar utomlands. Frida Johansson har arbetat ett år som församlingspedagog i Svenska kyrkan i New York

Debattartikel: Skälig levnadsstandard – fattigdomsbekämpning på riktigt

Publicerad

Bör målet för det internationella utvecklingsarbetet fortsatt vara att minska fattigdom? Kanske är det dags att i stället se en skälig levnadsstandard för alla som målet för ett utvecklingsarbete som är stadigt förankrat i de mänskliga rättigheterna. Det skriver Gunnel Axelsson Nycander och Gunilla Palm i en debattartikel på Biståndsdebatten.se

Debattartikel: Viktigare än någonsin att arbeta mot våld mot kvinnor

Publicerad

I en tid då jämställdhet och kvinnors och hbtq-personers rättigheter systematiskt ifrågasätts och motarbetas, är det viktigare än någonsin att stödja de organisationer som jobbar mot våld inom nära relationer. Vi uppmanar Sveriges kommande regering att bevara och stärka det stöd som ges till jämställdhet, demokratiutveckling och civilsamhällesorganisationer i Latinamerika. Det skriver Erik Lysén och Georg Andrén i en debattartikel i Upsala Nya Tidning inför den internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Kyrkan måste vara en mer tillåtande plats

Publicerad

Maria Thorsson är präst på den spanska Solkusten. Hon tycker att kyrkan kan bli bättre på att finnas mer i vanliga människors vardag, och säger att religionsfrihet också är rätten till en religion.

Debattartikel: Sex förslag till partierna om biståndspolitiken

Publicerad

Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete, skriver på altinget.se om sex biståndsutvecklingspolitiska förslag som han också har skickat till samtliga partiledare. Förslagen syftar till att både försvara och vidareutveckla Sveriges bistånd under nästa mandatperiod.

Europeiskt juluttalande för asylrätten och ett värdigt flyktingmottagande

Publicerad

Ärkebiskop Antje Jackelén har tillsammans med ett 20-tal europeiska kyrkoledare skrivit under ett uttalande för asylrätten och upprätthållande av värdighet i mottagandet av människor på flykt. Uttalandet överlämnades igår till Europaparlamentets förste vice talman, Mairead McGuinness, under en ceremoni i Bryssel.

Stort intresse för att konfirmeras på samiska

Publicerad

När anmälningstiden för 2019 års samiska konfirmationsläger gick ut visade det sig att det fanns betydligt fler anmälningar än tillgängliga platser. Många blev ledsna, men Svenska kyrkan har nu skjutit till medel för att kunna ta emot fler ungdomar.

Enkelhet och gemenskap viktigast i Aten

Publicerad

Församlingen i Svenska kyrkan i Aten känner av Greklands ekonomiska kris. Ändå stöder församlingen sociala projekt för flyktingbarn. Här finns en varm gemenskap mitt under ständig beredskap för jordbävningar och krig.

Svenska kyrkan tar nästa steg i översynen av sitt fastighetsinnehav

Publicerad

Svenska kyrkan gör just nu en historiskt omfattande översyn av sitt fastighetsinnehav. Under det här året har alla fastigheter räknats och förts in i ett gemensamt register. Nu tar nästa steg i processen vid när varje församling eller pastorat ska göra en lokalförsörjningsplan för att se vilka fastigheter som behövs på längre sikt.

Kyrkoledare på DN-Debatt: Migrationsverket måste respektera konvertitens tro

Publicerad

Ärkebiskop Antje Jackelén skriver tillsammans med landets kyrkoledare på debattplats i Dagens Nyheter om Migrationsverkets hantering av konvertiter i asylprocessen. Kyrkoledarna skriver att myndighetens bedömning av konvertiter har systematiska brister. De 14 undertecknarna kräver att Migrationsverket tar hänsyn till aktuell forskning, att fokus i handläggningen riktas mot hotbild och skyddsbehov, och att bedömningen bör handla mindre om konvertitens tankar och mer om konvertitens handlingar.

Debattartikel: En flicka är född

Publicerad

Som kyrka har vi ett särskilt ansvar att arbeta för flickors rättigheter. Vi gör det utifrån en djup övertygelse om att varje människa är skapad och älskad av Gud, och har samma värde och rättigheter. Det skriver Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete, i en debattartikel inför årets julhögtid.

Predikan vid julbön 2018

Publicerad

Ärkebiskop Antje Jackeléns predikan vid julbönen i Uppsala domkyrka den 24 december, julafton 2018.