Nyheter

Prenumerera via RSS

Samernas nationaldag firas

Publicerad

Idag firas Samernas nationaldag eller Samefolkets dag med aktiviteter och kulturarrangemang på olika håll, bland annat i kyrkan. Dagen är gemensam för alla samer oavsett om de bor i Sverige, eller någon annanstans.

800 000 har flytt från Syrien, mer stöd behövs!

Publicerad

Antalet flyktingar från Syrien, registrerade eller i väntan på registrering hos FN:s flyktingorgan, närmar sig nu oerhörda 800 000. Svenska kyrkan och ACT-alliansen hjälper dem som flyr, men mer stöd behövs.

Svenska kyrkan certifierad som biståndsaktör

Publicerad

Svenska kyrkans internationella arbete har, som första svenska organisation, blivit HAP-certifierad. Det betyder att Svenska kyrkan lever upp till hårda krav på ansvarsfullt katastrofarbete och utvecklingssamarbete.

Jordbruksutbildning ökar skördarna i Burma

Publicerad

Svenska kyrkans fastekampanj med temat ALLT för att utrota hungern fortsätter. I Burma är bönderna entusiastiska över en jordbruksutbildning som Svenska kyrkan bidragit till. Nu ökar skördarna!

Svårt att få stödet att räcka när Syrienflyktingarna blir allt fler

Publicerad

Flyktingarna från Syrien i tältlägret Za’atari i Jordanien klarade vintern bättre tack vare gasvärmare i tälten. Nu är vintern äntligen över och livet kan bli något lättare. Men för konflikten i Syrien finns ingen ljusning. Allt fler flyktingar kommer till Jordanien, resurserna blir allt mer ansträngda och säkerhetsläget allt svårare.

Glädjande besked om vapenhandelsavtal

Publicerad

Svenska kyrkan gläds över vapenhandelsavtalet, Arms Trade Treaty, som röstades igenom med överväldigande majoritet i FN i början av veckan.

Svenska kyrkan utbildade i konfliktlösning inför valet i Kenya

Publicerad

Det förra valet i Kenya blev en mardröm för befolkningen och över tusen personer dödades i strider. Inför valet i mars i år var oron stor, men tack vare noggranna förberedelser gick valet lugnt till. Svenska kyrkan bidrog med en utbildning för nyckelpersoner i bland annat konfliktlösning. 

Så fick Haiti stöd efter orkanen Sandy

Publicerad

I Haiti var effekterna efter 2010 års jordbävning fortfarande högst kännbara när två tropiska oväder drabbade landet under hösten 2012. Nu är de akuta insatserna över, men återuppbyggnadsarbetet fortsätter.  

Svenska kyrkan uppvaktar UD om textilarbetarna i Bangladesh

Publicerad

När textilfabriken i Bangladesh rasade samman i april blev arbetarnas dåliga arbetsvillkor tydliga för omvärlden. Svenska kyrkan har arbetat med frågan länge.  Den 30 maj uppvaktade Svenska kyrkan tillsammans med Fair Trade Center Utrikesdepartementet i frågan.

Historiskt vapenhandelsavtal skrivs under i FN

Publicerad

Den 3 juni 2013 undertecknades det internationella vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty (ATT) vid FN:s högkvarter i New York. Det är ett historiskt steg mot en bättre global vapenkontroll.  Varje år dör 750 000 människor på grund av väpnat våld.

Ny rapport: Klädföretag i Bangladesh fokuserar på kvinnors rättigheter

Publicerad

I juli 2013 publicerade Swedwatch tillsammans med Svenska kyrkan en uppföljningsrapport om situationen för de de kvinnliga textilarbetarna i Bangladesh. Rapporten visar att de granskade klädföretagen har tagit initiativ för bland annat bättre hälsa och för att motverka våld.

Kyrkodagar i försoningens tecken

Publicerad

Samisk psalmsång, jojk och föredrag om försoningsprocesser fyllde Samiska kyrkodagarna i norska Mo i Rana. Där samlades runt fyra hundra besökare till ett program med många uppskattade kulturinslag och gudstjänster.

Konfliktlösning och dockteater till syriska flyktingar

Publicerad

Under sommaren har Svenska kyrkan fått ta emot 2,8 miljoner kronor i gåvor till syriska flyktingar i Jordanien. Tack vare gåvorna har vi de senaste månaderna kunnat göra mycket. Men mer pengar behövs, bland annat till en fritidsgård som ska ge ungdomar en fristad undan otrygghet och konflikter.

Ärkebiskopen: "Behovet av en vitbok större än någonsin"

Publicerad

En ny forskningsrapport har kartlagt Svenska kyrkans agerande och ställningstagande mot romer och resande under 1900-1950. Den visar att kyrkan haft makt att påverka vardagslivet för romer och resande. Rapporten är kyrkans bidrag till regeringens arbete med vitbok om övergrepp mot Sveriges romer.

Antje Jackelén blir ny ärkebiskop i Svenska kyrkan

Publicerad

Lunds biskop Antje Jackelén fick 55,9 procent av rösterna i ärkebiskopsvalet och därmed har Svenska kyrkan valt sin nya ärkebiskop. Hon tas emot vid en tv-sänd högmässa i Uppsala domkyrka söndagen den 15 juni 2014 och är den första kvinna som valts till ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Världshungerdagen 2013: Undernäring är en kränkning

Publicerad

I dag, den 16 oktober, uppmärksammar Svenska kyrkan den internationella Världshunger­dagen. Vi vill påminna om att var åttonde människa på jorden är undernärd och kväll efter kväll måste lägga sig hungrig. Vart ­fjärde barns tillväxt är hämmad. Detta är en kränkning mot människors rätt till mat.

Ärkebiskopen protesterar mot samernas beslutsunderläge

Publicerad

Regeringens mineralstrategi från i våras strävar efter att fördubbla antalet gruvor till år 2020 och att tredubbla dem till år 2030. Morgondagens demonstration i Stockholm får stöd av ärkebiskopen som menar att Sverige inte lever upp till urfolksrättigheterna.

Stöd att börja om till krigets offer från Kongo

Publicerad

"Det är inte lätt att se alla dessa trettonåriga mammor och ana hur barnen kommit till." Svenska kyrkans Kaisa-Leena Juvonen har besökt flyktingar från Kongo i Uganda. Hon berättar bland annat om volontärer som ger stöd när det gäller könsrelaterat våld och våldtäkter.

Samiskt kulturstipendium till kören Sámi Jienat

Publicerad

Samiska rådet i Svenska kyrkan har beslutat tilldela 2013 års samiska kulturstipendium till den samiska kören Sámi Jienat. Kören har berikat samiskt kyrkoliv och språk.

Rebecca är utsänd för att stärka barnen

Publicerad

Rebecca Horn är psykolog och arbetar i ett flyktingläger i Sydsudan, utsänd av Svenska kyrkan till Lutherska världsförbundet. Hennes arbete i lägret går ut på att stärka barns rättigheter och att få in ett så kallat psykosocialt tänkande i arbetet med barn och ungdomar.

Utvärdering av översättningarna till teckenspråk och minoritetsspråk

Publicerad

Hur har översättningarna fungerat i församlingens gudstjänstfirande, och hur överensstämmer översättningarna med förslaget på svenska? Det är frågor som ska utvärderas efter att delar av kyrkohandboksförslaget har testats på teckenspråk och nationella minoritetsspråk.

Kyrkostyrelsen har utsett slutförslagsgrupp

Publicerad

Arbetet med en ny kyrkohandbok går in i en ny fas i och med att remissomgången avslutades den 1 februari 2014. För perioden 1 januari 2014 till halvårsskiftet 2015 har Kyrkostyrelsen tillsatt en slutförslagsgrupp med uppdrag att utifrån inkomna remissvar arbeta fram ett reviderat kyrkohandboksförslag.