Viktigt att stödja den samiska identiteten

Nyhet Publicerad Ändrad

Vitalisera försoningsprocessen i Svenska kyrkan, och utveckla samisk konfirmandsundervisning som stärker den samiska identiteten och samhörigheten bland unga. Det var några förslag som Ságastallamat lade fram under konferensen om samerna och Svenska kyrkan i Kiruna.

- Vi behöver fördjupade kunskaper om det som varit, men också om det positiva som hänt, en slags vitbok om förhållandet mellan kyrkan och samerna. Försoningsprocessen pågår, men kunde vitaliseras på olika plan, sammanfattade Carl Reinhold Bråkenhielm, ordförande i Teologiska kommittén, Ságastallamat – konferensen om samerna och Svenska kyrkan som avslutades i Kiruna i torsdags.

Samiskt konfirmandläger populärt
Samisk konfirmandundervisning behöver också få större resurser. Samiskt konfirmandläger är så populärt att de 40 platserna bokas så fort annonsen om lägret är ute. Av dem som konfirmerats vill nästan alla bli unga konfirmandledare.

-  Konfirmandlägret är det viktigaste försoningsarbete som pågår, betonade Birgitta Simma, stiftsadjunkt för samiskt arbete i Luleå stift som med Härnösands stift turas om att anordna lägret.

Språket viktigt för identiteten
Att förlora sitt språk är som att förlora sin identitet, att återvinna sitt språk är som att få den tillbaka. Författaren Ann-Helén Laestadius berättade om sina erfarenheter av att växa upp som same i Kiruna utan det samiska språket då hennes mor valde att inte tala samiska med henne.

När Ann-Helén själv blev mor jojkades det på sonens dop och idag får han undervisning i samiska i Solna där han går i skolan. Med Skype-telefoni får han språkträning med sin mormor. Också Ann-Helén Laestadius betonar vikten och betydelsen av samisk konfirmandundervisning för identiteten och uppmanar alla som förlorat sitt språk att ändå tala det.

- Det är bara att göra det. Det gör jag med min son. Det känns som att jag fått en andra chans.

Delade erfarenheter
Konferensen som var den första i sitt slag samlade ett 40-tal deltagare som delade erfarenheter om, vad det har varit och är, att vara same i Sverige och i kyrkan idag. I centrum stod den samiska identiteten och andligheten samt de samiska språken. Konferensen kommer att ge kyrkostyrelsen och de nordiska stiften förslag till åtgärder för att utveckla det samiska kyrkolivet i Svenska kyrkan.

redaktionen@svenskakyrkan.se

Syftet med konferensen var att klarlägga hur Svenska kyrkan tydligare ska kunna inkludera samiskt liv, samisk andlighet och samisk kultur i sin verksam­het.

Konferensen anordnades av Teologiska kommittén i Svenska kyrkan på kyrkostyrelsens uppdrag, och i samarbete med Samiska rådet.

Ságastallamat - konferensen om samerna och Svenska kyrkan

Teologiska kommittén är tillsatt av kyrkostyrelse och biskopsmöte gemensamt, och har till uppgift att för dem bereda och ge råd i teologiska frågor av vikt.

Teologiska kommittén