Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stort anslag för forskning om luthersk samhällsteologi

Urban Claesson, professor i kyrkohistoria vid Högskolan Dalarna och verksam vid Svenska kyrkans forskningsenhet har som huvudsökande erhållit 4,4 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond för historieprojektet ”Den nordiska hushållstaten – variationer på ett tema av Luther”.

Projektet kommer att utforska den så kallade lutherska hushållstanken, som efter reformationen blev stark i Sverige. husbonden hade ett tydligt ansvar för alla som tillhörde ett hushåll, inte bara familjen utan även gårdsfolket.

-Denna tidiga välfärdsmodell hade ett starkt fäste bland de mest utsatta i samhället – det var ju de fattigaste som kunde få omsorg i ett hushåll. Modellen var också mer jämlik än man kan tro – en husbonde som brast i sitt ansvar tappade snabbt status och förtroende, säger Urban Claesson.

Fokus på hur det undervisades om hushållet

Claesson kommer särskilt utforska hur det undervisades om hushållet. Projektet kommer bland annat kunna kasta nytt ljus på hur 1900-talets svenska folkhem har rötter i luthersk samhällsteologi. Projektet förvaltas av Högskolan Dalarna och pågår under tre år med start 2018.

Läs mer om projektet här