Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stöd till rohingyer på flykt

Allt fler rohingyer flyr våldet och förföljelsen i Myanmar. Sedan våldet intensifierades i augusti har över 600 000 människor sökt skydd i Bangladesh, hälften är kvinnor och barn. Svenska kyrkans internationella arbete stöder insatser för de som anlänt till lägren längs den bangladeshiska gränsen.

Insatserna ska förbättra livet för flyktingar som nu bor i tillfälliga skydd och lever under svåra förhållanden. Det handlar om att säkerställa att de har tak över huvudet, mat, hygienartiklar, rent vatten och skydd.

Våldet mot rohingyer i Myanmar intensifierades i slutet av augusti och har utlöst en massiv och snabb tillströmning till Bangladesh och skapat en kritisk humanitär nödsituation.

Över hälften av dem som flytt bor i tillfälliga bostäder med liten tillgång till hjälp. De flesta som lämnat Myanmar har vandrat över 50 kilometer och många lider av trauma, utmattning, sjukdomar och hunger. Nio av tio av de nyanlända flyktingarna har bara mat för en måltid per dag. På grund av att många tvingas bo trångt och utan rent vatten och säker sanitet är risken för smittsamma sjukdomar är mycket hög.

Svenska kyrkans insats för rohingyer i Bangladesh består av:

  • utdelning av näringsrik mat i säkra miljöer
  • tak över huvudet, filtar och varma kläder inför vintern
  • tillgång till rent vatten och toaletter samt hygienartiklar
  • tillgång till mediciner och sjuk- och hälsovård
  • psykosocialt stöd, bland annat genom mötescenter, teater och säkra lekplatser
  • utbildning om genderbaserat våld, trafficking och våld i hemmet
  • säkra platser för ammande mammor

Så här kan du stötta arbetet:

Svenska kyrkans internationella arbete tar emot gåvor till arbetet för rohingyer som tvingats på flykt. Gåvor tas emot via: 
SMS – skicka PÅ FLYKT till 72905 och ge 100 kronor
Swisha valfritt belopp till 9001223, skriv PÅ FLYKT i meddelandet