Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder

Kyrkokansliet i Uppsala förvaltar stiftelser och fonder som bland annat riktar sig till barn och unga, personer med funktionsnedsättning, äldre och sjuka.

Både privatpersoner och organisationer som uppfyller stiftelsernas ändamål och krav är välkomna att söka ekonomiskt stöd.

Organisationer kan ansöka 15 maj – 15 juni. Ansökan måste vara inkommen senast den 16 juni för att behandlas.

Privatpersoner kan ansöka från den 15 juni–15 juli. Ansökan måste vara inkommen senast den 16 juli för att behandlas.

Läs mer om fonder och stiftelser och om de totala beloppen som delas ut