Skogsutredningen vill ha synpunkter från församlingar

Nyhet Publicerad Ändrad

Skogsutredningen vill ha synpunkter om kyrkans skogsförvaltning – särskilt från barn och unga. Utredningen behöver få in synpunkterna senast den 15 maj 2024

Frågor som rör skog och skogsbruk engagerar många församlingsbor. För en del församlingar, som får direkt avkastning från förvaltningen av prästlönetillgångar, är frågor om skogsbruk av stor betydelse. Skogsutredningen vill därför uppmana församlingar och Svenska kyrkans Unga att inkomma med synpunkter kring skog och skogsbruk.

Ett antal frågor har därför tagits fram för att underlätta lokala samtal kring dessa frågor. Utredningen är särskilt angelägen om att få in tankar och synpunkter från barn och unga. Det går också bra att skicka en videohälsning. Utredningen behöver få in synpunkterna senast den 15 maj 2024.

Skicka era synpunkter, teckningar eller en videohälsning till kyrkokansliet.skogsutredning@svenskakyrkan.se

Instruktioner och samtalsfrågor (pdf).

Blankett för att lämna samtycke till publicering (pdf).